Szkolenie –Warunki dostaw INCOTERMS 2000 oraz konwencja wiedeńska

14 listopada 2005, 0:00

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zawierają umowy kupna-sprzedaży w relacjach międzynarodowych (eksport, import, transakcje wewnątrzwspólnotowe) oraz osób obsługujących takie transakcje.


Termin: 24.11.2005, czwartek, godz. 10.00-16.00

Miejsce:
sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)


Program szkolenia:
1. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (tzw. Konwencja wiedeńska)
– zakres stosowania
– co to jest i jakie warunki musi spełniać oferta
– typy ofert: odwołalna, nieodwołalna
– kiedy umowa kupna-sprzedaży jest skutecznie zawarta
– obowiązki sprzedającego
– obowiązki kupującego
– środki ochrony prawnej w razie naruszenia umowy
– przejście ryzyka utraty lub uszkodzenia towaru
2. Warunki dostaw – INCOTERMS 2000
– zastosowanie reguł handlowych (INCOTERMS, RAFT, COMBITERMS) w handlu zagranicznym: w eksporcie i imporcie
– analiza poszczególnych grup formuł:
a) grupa E – EXW
b) grupa F – FCA, FAS, FOB
c) grupa C – CFR, CIF, CPT, CIP
d) grupa D – DAF, DES, DEQ, DDU, DDP
– ubezpieczenia CARGO w INCOTERMS 2000
– reguły handlowe a umowa przewozu i umowa spedycji – wybrana reguła handlowa a wartość celna towaru
3.Panel dyskusyjny – pytania, problemy, przykłady, konsultacje

Prowadzący:
Andrzej Sikorski – ekspert w zakresie zagadnień związanych z transportem i spedycją międzynarodową, od wielu lat prowadzi szkolenia z tego zakresu, pracował dla wielu polskich i zagranicznych spedytorów.


Cena:
530,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)


Osoba kontaktowa:
Ewa Papierz
tel. / fax 22 / 845 52 53
mail : szkolenia@jgt.pl


Link do formularza zgłoszeniowego: http://www.jgt.pl/szkolenia_formularze/formularz_0504kwt.pdf  

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!