Szkolenie – Czas pracy kierowców

27 marca 2006, 0:00

Celem seminarium organizowanego przez Akademię Dashofera jest dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu rozliczania czasu pracy kierowców (na przykładach) oraz poszerzenie i utrwalenie wiedzy na temat polskich i europejskich rozporządzeń w tym zakresie oraz ich prawidłowego zastosowania.
Seminarium skierowane jest do specjalistów ds. logistyki i transportu, dyrektorów i właścicieli firm transportowych, przewoźników.


Termin i miejsce
05.04.2006, Warszawa

Program
1. Przepisy ustawy o transporcie drogowym oraz ich związek z przepisami dotyczącymi czasu pracy kierowców – zagadnienia ogólne dotyczące wykonywania przewozów drogowych w świetle ustawy o transporcie drogowym.
2. Przepisy unijne i krajowe dotyczące czasu pracy kierowców – nowa ustawa
Zakres stosowania nowej ustawy o czasie pracy kierowców:
– pojęcie czasu pracy i normy czasu pracy
– system i rozkłady czasu pracy
– praca w godzinach nadliczbowych
– obowiązki pracodawcy
3. Zakres stosowania Rozporządzeń Rady EWG (Nr 3820/85 i 3821/85) z zakresu transportu drogowego:
– pojęcie kierowcy
– normy czasu prowadzenia, przerw i odpoczynków
– zwolnienia z zastosowania rozporządzeń Rady
– przechowywanie wykresówek
– zakres zastosowania umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe – AETR
– zasady działania przyrządów kontrolnych – tachografów
– obowiązek instalowania i zasady użytkowania tachografów
– zmiana pojazdu i związane z tym obowiązki kierowcy
– operowanie selektorem i sankcje za nieprawidłowe operowanie
4. W trakcie seminarium ćwiczenia praktyczne
5. Panel dyskusyjny, konsultacje.

Referent
Łukasz Leja – pracownik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, od kwietnia 2002 pełni funkcję dyrektora biura prawnego i orzecznictwa; członek Komisji ds. prawnych przy Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; autor publikacji z zakresu transportu drogowego i czasu pracy kierowców.


Koszt uczestnictwa
549.00 PLN + 22%VAT
dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu seminarium


Zgłoszenia
http://www.akademiadashofera.pl/?d=seminaria&kod=7LCK02&z=

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!