Szkolenia w firmie J.G. Training

14 kwietnia 2006, 0:00

Firma J.G. Training zaprasza na szkolenia dotyczące następujących zagadnień:
Gospodarcze procedury celne
VAT w transporcie towarów i usług – problemy praktyczne


Programy szkoleń:

Szkolenie I Gospodarcze procedury celne

Celem szkolenia jest przedstawienie tematyki procedur gospodarczych oraz omówienie pytań, problemów i wątpliwości w tym zakresie, przedstawianych przez uczestników szkolenia. Z uwagi na kameralną grupę, każdy uczestnik, niezależnie od stopnia znajomości tematu, ma możliwość skonsultowania się z prowadzącym i omówienia interesujących go kwestii.


Termin: 27.04.2006, piątek, godz. 10.00 – 16.00


Program szkolenia:
1. Zasady i tryb wydawania pozwoleń na stosowanie gospodarczych procedur celnych:
– pozwolenie pojedyncze,
– pozwolenie zintegrowane,
– terminy ważności pozwoleń,
– wzory wniosków na korzystanie z gospodarczych procedur celnych.
2. Procedura uszlachetniania czynnego:
– badanie spełnienia warunków ekonomicznych,
– zasady korzystania z procedury,
– metody rozliczenia procedury.
3. Skład celny:
– typy składów celnych,
– warunki uzyskiwania pozwolenia na prowadzenie składu celnego,
– procedura składu celnego.
4. Odprawa czasowa
5. Przetwarzanie pod kontrolą celną
6. Uszlachetnianie bierne:
– średnia stawka celna,
– metoda wartości dodanej,
– zasady rozliczenia procedury.
7. Przepisy przejściowe dotyczące procedur rozpoczętych przed 1 maja 2004r.
8. Panel dyskusyjny i konsultacje z wykładowcą

Prowadzący: ekspert z renomowanej firmy doradczej specjalizujący się w zagadnieniach celnych


Miejsce: sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)


Cena: 560,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)


Link do formularza zgłoszeniowego: http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0602pgc


Szkolenie II
VAT w transporcie towarów i usług – problemy praktyczne


Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom specyficznych obowiązków podatkowych właściwych dla firm transportowych, wskazanie uprawnień im przysługujących, ryzyk podatkowych oraz przedstawienie metod optymalizacji obciążeń fiskalnych.
Adresaci szkolenia: właściciele, dyrektorzy, główni księgowi, księgowi firm transportowych i spedycyjnych oraz innych firm dysponujący własnym taborem transportowym.


Termin:
26.04.2006, piątek, godz. 10.00-16.00


Miejsce:
sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)


Program szkolenia:
1. Opodatkowanie VAT – zagadnienia ogólne.
2. Najważniejsze definicje ustawowe dla firm transportowych.
3. Odpłatne świadczenie usług – zakres pojęcia.
4. Moment powstania obowiązku podatkowego.
5. Miejsce świadczenie usług transportowych:
a. przewóz osób,
b. transport towarów na terytorium Wspólnoty,
c. transport międzynarodowy.
6. Miejsce świadczenie usług spedycyjnych i innych usług związanych z transportem.
7. Stawki VAT na usługi transportowe i z nimi powiązane:
a. usługi krajowe,
b. przewóz osób i towarów na obszarze Unii Europejskiej,
c. „Transport przez granicę Wspólnoty”.
8. Dokumentowanie usług transportowych i z nimi powiązanych.
9. Transport i usługi z nimi powiązane z nabyciem wewnątrzwspólnotowym i importem.
10. Samochody w podatku od towarów i usług.
11. Rozliczanie VAT naliczonego:
a. ogólne zasady rozliczania VAT naliczonego,
b. podatek związany z usługami nie podlegającymi opodatkowaniu.
12. Opodatkowanie usług transportowych w orzecznictwie i pismach urzędowych.
13. Panel dyskusyjny – pytania, konsultacje, omawianie przypadków.

Prowadzący:
Radosław Kowalski – prawnik, doradca podatkowy.

Cena:
590,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

Link do formularza zgłoszeniowego: http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0602pvt


Więcej informacji
tel. / fax 22 / 845 52 53
mail : szkolenia@jgt.pl

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!