Szkolenia w firmie J.G. Training

24 kwietnia 2006, 0:00

Firma J.G. Training zaprasza na szkolenia dotyczące następujących zagadnień:
I Wykonywanie przewozów drogowych – planowane zmiany w przepisach w związku z dostosowaniem prawa do wymogów UE
II Procedury uproszczone – przepisy i ich praktyczne zastosowanie

Programy szkoleń:


Szkolenie I Wykonywanie przewozów drogowych – planowane zmiany w przepisach w związku z dostosowaniem prawa do wymogów UE


Szkolenie skierowane jest do pracowników firm przewozowych, transportowych i spedycyjnych.


Celem zajęć jest:
– zapoznanie uczestników z planowanymi zmianami w przepisach,
– przedstawienie nowych obowiązków firm przewozowych wynikających z planowanej nowelizacji
– ustawy o transporcie drogowym a także zmian, które będą wprowadzone przez rozporządzenie
– zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) 3820 / 85

Termin: 10.05.2006, środa, godz. 10.00-16.00


Program szkolenia:
1. Wprowadzenie do prawa unijnego – rozporządzenia, dyrektywy, umowy międzynarodowe.


2. Zasady podejmowania i wykonywania przewozów drogowych po 1 maja 2004r.:
a) uzyskiwanie licencji na transport,
b) obowiązek uzyskania licencji na działalność w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
c) przewozy kabotażowe,
d) przewozy regularne,
e) przewozy na potrzeby własne,
f) opłaty za przejazd po drogach krajowych.


3. Przepisy wspólnotowe i krajowe dotyczące wymagań w stosunku do kierowców – stan aktualny i planowane zmiany.


4. Czas prowadzenia pojazdu, obowiązkowe przerwy i odpoczynki:
a) przepisy unijne i krajowe dotyczące czasu pracy kierowców,
b) omówienie zmian jakie wprowadzone zostaną rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) 3820 / 85 w przepisach dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, wymaganych przerw i odpoczynków.

5. Pytania, przykłady, dyskusja.


Prowadzący:
pracownik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, ekspert w zakresie omawianych zagadnień


Miejsce:
sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóĽniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)


Cena:
530,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)


Link do formularza zgłoszeniowego: http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0601pdt


Szkolenie II Procedury uproszczone – przepisy i ich praktyczne zastosowanie


Termin: 12.05.2006, piątek, godz. 10.00-16.00


Program szkolenia:
1. Procedura uproszczona przy dokonywaniu zgłoszeń celnych
a) przepisy wspólnotowe,
b) przepisy krajowe,
c) instrukcje i wyjaśnienia.
2. Zastosowanie procedury uproszczonej
a) tryb uzyskiwania pozwolenia (wypełnienie wniosku),
b) zmiana udzielonego już pozwolenia,
c) zabezpieczenia,
d) rodzaje stosowanych uproszczeń,
e) miejsce uznane.
3. Realizacja procedur uproszczonych
a) wpis do rejestru,
b) składanie zgłoszenia celnego uzupełniającego,
c) korekta przyjętego przez organ celny zgłoszenia,
d) weryfikacja przyjętych zgłoszeń celnych,
e) wysyłka i odbiór towaru poza godzinami urzędowania organu celnego
4. Towary wyłączone spod stosowania procedury uproszczonej
5. Uproszczony sposób dokumentowania pochodzenia towaru
6. Dyskusja, pytania, konsultacje z prowadzącym

Prowadzący:
Ekspert w zakresie omawianych zagadnień, od wielu lat zawodowo związany z tematyką przepisów celnych, doświadczony szkoleniowiec.


Miejsce:
sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)


Cena:
530,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)


Link do formularza zgłoszeniowego: http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0602zgc

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!