Szkolenia – Obrót międzynarodowy oraz System INTRASTAT

15 maja 2006, 0:00

Firma J.G. Training zaprasza na szkolenia dotyczące następujących zagadnień:
I Obrót międzynarodowy – przepisy celne i podatkowe
II System INTRASTAT w teorii i praktyce


Program szkoleń:


Obrót międzynarodowy – przepisy celne i podatkowe


Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z prowadzeniem wymiany międzynarodowej zarówno w ramach Wspólnoty jak i z krajami trzecimi. Na szkoleniu przedstawione zostaną przepisy regulujące obrót międzynarodowy oraz ich praktyczne zastosowanie. Przewidziano czas na omawianie przykładów, pytania i konsultacje.
Termin: 23 – 24.05.2006, czwartek – piątek
Program szkolenia:
Dzień I, 23.03.2006, czwartek, godz. 10.00-17.00:
Podatek od towarów i usług w obrocie międzynarodowym
1. Wstęp.
2. Podstawowe definicje.
3. Zakres przedmiotowy ustawy.
4. Podatnik VAT:
– kto jest podatnikiem VAT,
– rejestracja VAT – UE – kiedy należy się zarejestrować.
5. Dostawa towarów – zagadnienia ogólne.
6. Miejsce świadczenia przy dostawie towarów.
7. Eksport a wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów:
– pojęcie eksportu,
– pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
8. Wewnątrzwspónotowa dostawa towarów:
– miejsce świadczenia,
– obowiązek podatkowy,
– podstawa opodatkowania,
– kiedy stawka VAT 0%, kiedy stawki krajowe?
– obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze.
9. Eksport towarów:
– obowiązek podatkowy,
– podstawa opodatkowania,
– zasady stosowania stawki 0%,
– dokumentowanie eksportu,
– obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze.
10. Sprzedaż wysyłkowa:
– sprzedaż wysyłkowa na terytorium Unii Europejskiej,
– sprzedaż wysyłkowa poza terytorium Unii Europejskiej.
11. Import a wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
12. Usługi w obrocie międzynarodowym:
– miejsce świadczenia,
– import usług,
– „eksport”usług.
13. Transport towarów w obrocie międzynarodowym:
– transport na terenie Unii Europejskiej,
– transport poza i z obszaru wspólnoty.
14. Podsumowanie, pytania, dyskusja, konsultacje.
Prowadzący:
Radosław Kowalski – prawnik, doradca podatkowy. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, a także komentarzy i odpowiedzi na pytania czytelników (m.in. w Pulsie Biznesu, Rzeczpospolitej, Gazecie Podatkowej). Prowadzi liczne szkolenia i wykłady.

Dzień II, 24.03.2006, piątek, godz. 9.00-16.00:
Praktyczne zastosowanie przepisów Prawa celnego oraz zasad obrotu towarowego w ramach Wspólnoty
1. Procedury i przeznaczenia celne – zastosowanie:
– warunki zastosowania gospodarczych procedur celnych,
– procedury zawieszające i ich zakończenie,
– korzystanie z procedury uproszczonej, ze szczególnym uwzględnieniem procedury uproszczonej w miejscu,
– wartość celna towaru, zasady ustalania wartości celnej, rodzaje kosztów wliczanych do wartości celnej lub wliczanych do podstawy opodatkowania podatkiem VAT,
– pojęcie długu celnego i dłużnika, dłużnicy solidarni, uiszczenie długu celnego, stosowanie zabezpieczenia majątkowego, zwolnienia z obowiązku składania zabezpieczenia,
– stosowanie odroczenia zapłaty należności celnych, uzyskanie pozwolenia.
2. Stosowanie zwolnień z należności celnych przywozowych:
– katalog zwolnień celnych,
– warunki stosowania zwolnień celnych,
– dozór celny po zastosowaniu zwolnienia z należności celnych.
3. Ustalanie pochodzenia towaru, dokumentowanie pochodzenia towarów i zasady stosowania stawek celnych:
– uzyskanie Wiążącej Informacji Taryfowej i jej stosowanie na obszarze celnym Wspólnoty,
– wiążąca Informacja o Pochodzeniu Towaru,
– preferencyjne stawki celne.
4. Korzystanie ze wspólnotowej taryfy celnej w formie elektronicznej – TARIC.
5. Pozataryfowe ograniczenia w obrocie między wspólnotą a państwami trzecimi.
6. INTRASTAT – obowiązek podmiotów dokonujących obrotu wewnątrzwspólnotowego.:
– wyjątki od zasady powszechności składania deklaracji,
– zasady wypełniania i składania deklaracji częściowych i jednorazowych,
– stosowanie korekty deklaracji,
– odpowiedzialność podmiotów związana ze stosowaniem Intrastatu,
– najczęściej występujące błędy w deklaracjach.
7. Wewnątrzwspólnotowy obrót towarami:
– zasady dokonywania obrotu,
– dostawa towarów i ich nabycie, dokumentowanie dla potrzeb podatku VAT,
– transakcje trójstronne,
– poświadczanie wspólnotowego statusu towarów, stosowanie arkusza INF 4.
– zasady stosowania sprzedaży wysyłkowej,
– podatki pośrednie w wewnątrzwspólnotowym obrocie towarami.
8. Proponowane zmiany w zakresie prawa celnego:
– zmiana Rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 2454/93 ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny,
– uzyskanie statusu Upoważnionego Przedsiębiorcy – warunki i kryteria,
– procedura wydawania świadectw AEO,
– dokonanie zgłoszenia celnego przed wprowadzeniem towaru lub przed jego wyprowadzeniem,
– badanie towarów i pobieranie próbek przez osobę zainteresowaną,
– stosowanie przeznaczenia powrotnego wywozu towaru.
9. Pytania, problemy, konsultacje.
Prowadzący:
Ekspert w zakresie omawianych zagadnień, od wielu lat zawodowo związany z tematyką przepisów celnych, doświadczony szkoleniowiec.
Miejsce: sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia). Istnieje możliwość rezerwacji noclegów w Hotelu Reytan przy ul. Rejtana w Warszawie, dla uczestników szkoleń hotel oferuje rabaty
Cena: 1180,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz lunch I i II dnia, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Cena nie obejmuje noclegu.)

Link do formularza zgłoszeniowego: http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0603obcSystem INTRASTAT w teorii i praktyce


Program szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do pracowników, którzy zajmują się w swoich firmach sporządzaniem deklaracji INTRASTAT – zarówno do osób, które mają już doświadczenie w tym zakresie jak również do osób, które jeszcze nie zajmowały się tym zagadnieniem.
Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych założeń prawnych systemu Intarstat, omówienie zmian planowanych na 2006 rok, przedstawienie zasad wypełniania deklaracji, oraz przeprowadzenie ćwiczeń w tym zakresie.
Szkolenie odbywa się w grupie – do 12 osób. Dzięki temu każdy uczestnik, niezależnie od poziomu zaawansowania, ma możliwość omówienia swoich problemów i wątpliwości, związanych z tematem szkolenia, z wykładowcą. Na zakończenie zajęć przewidziano dodatkową godzinę konsultacji dla chętnych.


Termin: 01.06.2006, czwartek
Program szkolenia:
Część I, godz. 10.00 – 14.30:

I. Funkcjonowanie systemu INTRASTAT w latach 2004-2005:
1. Najczęściej pojawiające się problemy.
2. System upomnień.
II. Zmiany w polskim systemie INTRASTAT od 2006 r.:
1. Zmiana w przepisach prawnych UE w zakresie systemu INTRASTAT.
2. Dostosowanie polskich przepisów do regulacji prawnych UE.
3. Zmiany w zakresie podmiotowym.
4. System progów statystycznych.
5. Wykorzystanie danych finansowych do badania poprawności danych w systemie INTRASTAT.
6. Zmiany w deklarowaniu towarów w obrocie wewnątrzwspólnotowym.
7. Najczęściej popełniane błędy (na bazie dotychczasowych doświadczeń).
8. Korygowanie zgłoszeń INTRASTAT.
Część II, godz. 14.30 – 16.00:
Wypełnianie deklaracji INTRASTAT po 1 stycznia 2006 r. – ćwiczenia praktyczne.
Część III, godz. 16.00 – 17.00:
Konsultacje dla chętnych.
Prowadzący: pracownik administracji publicznej, specjalizuje się w tematyce związanej z Intrastatem, prowadzi liczne szkolenia na ten temat.
Miejsce: sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)
Cena: 530,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

Link do formularza zgłoszeniowego: http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0603isc

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!