Szkolenie – Czas pracy kierowców

21 sierpnia 2006, 0:00

Celem seminarium organizowanego przez Akademię Dashofera jest dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu rozliczania czasu pracy kierowców (na przykładach) oraz poszerzenie i utrwalenie wiedzy na temat polskich i europejskich rozporządzeń w tym zakresie oraz ich prawidłowego zastosowania.
Seminarium skierowane jest do specjalistów ds. logistyki i transportu, dyrektorów i właścicieli firm transportowych, przewoźników.


Termin i miejsce
29.08.2006 (wtorek), Warszawa Centrum Konferencyjne

Program
1. Ustawa o transporcie drogowym
a) zakres zastosowania ustawy
b) przewozy nie podlegające ustawie
c) podstawowe definicje
d) obowiązek uzyskania licencji na transport drogowy oraz na pośrednictwo przy przewozie rzeczy
e) zaświadczenia na przewozy własne
f) opłaty za przejazd po drogach krajowych
g) wymagania w stosunku do kierowców w zakresie dokumentacji pracowniczej
h) sankcje za naruszenie przepisów – odpowiedzialność przewoźnika i kierowcy
2. Przepisy unijne i krajowe dotyczące czasu pracy kierowców – nowa ustawa
Zakres stosowania nowej ustawy o czasie pracy kierowców:
– pojęcie czasu pracy i normy czasu pracy
– system i rozkłady czasu pracy
– praca w godzinach nadliczbowych
– obowiązki pracodawcy
3. Zakres stosowania Rozporządzeń Rady EWG (Nr 3820/85 i 3821/85) z zakresu transportu drogowego:
– pojęcie kierowcy
– normy czasu prowadzenia, przerw i odpoczynków
– zwolnienia z zastosowania rozporządzeń Rady
– przechowywanie wykresówek
– zakres zastosowania umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe – AETR
– zasady działania przyrządów kontrolnych – tachografów
– obowiązek instalowania i zasady użytkowania tachografów
– zmiana pojazdu i związane z tym obowiązki kierowcy
– operowanie selektorem i sankcje za nieprawidłowe operowanie
4. Zmiany z zakresu czasu prowadzenia, przerw i odpoczynków które obowiązywać będą od 11 kwietnia 2007r.
a) Podstawowe definicje rozporządzenia
b) zakres zastosowania i nowe zwolnienia według rozporządzenia 561/2006
c) normy prowadzenia pojazdu w ciągu dnia i tygodnia oraz w okresach dwutygodniowych
d) okresy odpoczynków dobowych i tygodniowych – zasady odbioru odpoczynku dziennego i tygodniowego, dzielenia odpoczynku dziennego, odpoczynki skrócone i odpoczynki dla załogi
e) nowe zasady dotyczące odbioru przerwy w jeździe ciągłej
f) wymóg posiadania i okazywania wykresówek lub kart kierowców
5. Panel dyskusyjny, konsultacje.

Referent
Łukasz Leja – pracownik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, od kwietnia 2002 pełni funkcję dyrektora biura prawnego i orzecznictwa; członek Komisji ds. prawnych przy Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; autor publikacji z zakresu transportu drogowego i czasu pracy kierowców.


Koszt uczestnictwa
549.00 PLN + 22%VAT
dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu seminarium


Zgłoszenia http://www.akademiadashofera.pl/?d=seminaria&kod=7LCK03&z

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!