Szkolenia firmy Akademia Dashofera

28 sierpnia 2006, 0:00

Firma szkoleniowa Akademia Dashofera zaprasza na 2 szkolenia: „Logistyka w obsłudze klienta” oraz „Spedycja i transport międzynarodowy dla logistyków i spedytorów”. Szczegółowy program oraz terminy szkoleń przedstawiamy poniżej.

I. Logistyka w obsłudze klienta – zagadnienia problematyczne w praktyce


Termin
06.09.2006r. (środa) – Centrum Konferencyjne Warszawa godz. 10.00 – 16.00


Program
1.Obsługa klientów w przedsiębiorstwie – zagadnienia ogólne
2. Podstawowe zasady konstrukcji systemu obsługi klientów w firmie
3. Klient wewnętrzny i zewnętrzny przedsiębiorstwa
a. Metody klasyfikacji klientów
b. Analiza przestrzenna klientów
c. Ocena opłacalności klientów
d. Określanie progu opłacalności klientów
4. Elementy i etapy obsługi klientów
5. Standardy obsługi klientów
6. Poziom obsługi klientów
a. Poziom obsługi a zysk firmy
b. Ustalanie i metody pomiaru poziomu obsługi klienta
7. Koszty obsługi klientów
8. Elementy obsługi klientów w logistyce
a. Składanie zamówień
b. System obsługi reklamacji
c. Zapasy (koszty obsługi a poziom zapasów)
d. Dystrybucja
e. Systemy informacyjne
f. Transport
10. Elementy strategii obsługi klientów
11. Panel dyskusyjny, wymiana doświadczeń uczestników.

Uczestnicy
Grupa docelowa to logistycy pracujący dla firm produkcyjnych i handlowych oraz pracownicy firm spedycyjnych i logistycznych, którzy zawodowo świadczą usługi.


Cel seminarium
Celem seminarium jest podniesienie jakości pracy pracowników firm logistycznych i spedycyjnych, dostarczenie niezbędnej wiedzy popartej praktycznymi przykładami oraz usystematyzowanie wiedzy już nabytej.


Referent
Andrzej Sikorski – absolwent wydziału Ekonomika Transportu na Uniwersytecie Gdańskim; od 24 lat pracuje w spedycji międzynarodowej i transporcie; w ostatnich latach przedstawiciel handlowy międzynarodowej korporacji logistycznej GeoLogistics Corp. w Polsce.


Koszt uczestnictwa
549.00 PLN + 22%VAT
dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu seminarium


Zgłoszenie znajdą Państwo klikają na następujący link http://www.akademiadashofera.pl/?d=seminaria&kod=7LOK01&z=


II Spedycja i transport międzynarodowy dla logistyków i spedytorów


Termin
07.09.2006r. (czwartek) – Centrum Konferencyjne Warszawa godz. 10.00 – 16.00


Program
1. Spedycja w transakcjach międzynarodowych
a) umowa przewozu a umowa spedycji – podobieństwa, różnice, pułapki
b) umowa spedycji wg Kodeksu cywilnego (obowiązki stron, odpowiedzialność, zleceniodawcy, odpowiedzialność spedytora, prawidłowy tryb reklamacji)
c) podstawowe dokumenty spedycyjne (zlecenie spedycyjne, instrukcja wysyłkowa, bordereau, nota bukingowa, FCA, FCR, Konosament FIATA FBL, inne)
d) ogólne Polskie Warunki Spedycyjne – wersja 1995 i 2002 (zakres i podstawy stosowania: czy są obowiązkowe? Konsekwencje stosowania OPWS 2002)
e) rynek usług spedycyjnych w Polsce, jak staranny eksporter powinien wybierać swojego spedytora
2. Ubezpieczenie w transporcie
a) rodzaje / podział ubezpieczeń: OCP (przewoźnika), CARGO (ładunku) i OCS (spedytora) – specyfika, różnice, pułapki
b) wyjaśnienie pojęć: wartość ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, franszyza integralna, franszyza redukcyjna, udział własny
c) rodzaje polis: jednostkowa, generalna, obrotowa, odpisowa
d) rodzaje i przyczyny powstawania szkód w ładunkach
e) ryzyko związane z transportem towarów – INCOTERMS 2000
f) instytutowe Klauzule Ładunkowe: A, B, C
g) praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych – likwidacja szkód, dokumentowanie
3. Transport międzynarodowy
a) umowa przewozu
b) ustawa Prawo przewozowe a Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów – CMR (zakres stosowania, różnice) – transport samochodowy
c) ustawa Prawo przewozowe a Konwencja CIM – transport kolejowy
d) ustawa Prawo przewozowe a Konwencja Warszawska – transport lotniczy
e) obowiązki stron (odpowiedzialność i prawa nadawcy, odpowiedzialność i prawa przewoźnika, odpowiedzialność i prawa odbiorcy towaru)
f) system domniemań prawnych zwalniający przewoźnika od odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę towaru
g) pojęcie osoby uprawnionej
h) kto i na jakiej podstawie może składać reklamacje do przewoźnika?
i) prawidłowy sposób składania reklamacji u przewoźnika
4. Panel dyskusyjny, wymiana doświadczeń uczestników.

Uczestnicy
Seminarium przeznaczone jest dla pracowników firm spedycyjnych, transportowych i dystrybucyjnych, a także logistyków, specjalistów ds. logistyki i transportu w dużych koncernach, którzy obsługują obrót towarowy dokonywany różnymi środkami transportu.


Cel seminarium
Celem seminarium jest pogłębienie wiedzy na temat transportu i spedycji w obrocie międzynarodowym, wymiana doświadczeń, przekazanie praktycznych informacji na temat umowy spedycji i przewozu oraz ubezpieczenia w transporcie.


Referent
Andrzej Sikorski – absolwent wydziału Ekonomika Transportu na Uniwersytecie Gdańskim; od 24 lat pracuje w spedycji międzynarodowej i transporcie; w ostatnich latach przedstawiciel handlowy międzynarodowej korporacji logistycznej GeoLogistics Corp. w Polsce.


Koszt uczestnictwa
549.00 PLN + 22%VAT
dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu seminarium.


Zgłoszenie znajdą Państwo klikają na następujący link http://www.akademiadashofera.pl/?d=seminaria&kod=7LTM03&z=

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!