Szkolenia J.G. Training

11 września 2006, 0:00

Firma J.G. Training zaprasza na kolejne szkolenia w miesiącu wrześniu dotyczące następujących zagadnień:
I Prawo akcyzowe – aktualne regulacje prawne i planowane zmiany w przepisach
II Wypełnianie deklaracji akcyzowych – warsztaty

Programy szkoleń:Szkolenie I Prawo akcyzowe – aktualne regulacje prawne i planowane zmiany w przepisach

Termin: 21.09.2006, godz. 10.00-16.00

Program szkolenia:

1. Ogólne zasady stosowania podatku akcyzowego w myśl dyrektyw UE (horyzontalnej i strukturalnych).
2. Podatek akcyzowy w innych państwach członkowskich.
3. Zakres przedmiotowy regulacji dotyczących obrotu wyrobami akcyzowymi
a) regulacje dotyczące wyrobów zharmonizowanych
b) regulacje dotyczące wyrobów nie zharmonizowanych
c) system składów podatkowych (otwarcie i prowadzenie składu podatkowego)
4. Instytucje prawne na gruncie przepisów akcyzowych
a) system zawieszenia akcyzy
b) zarejestrowany handlowiec
c) nie zarejestrowany handlowiec
d) przedstawiciel podatkowy
5. Sposób obliczania podatku akcyzowego
a) podstawa opodatkowania
b) stawki akcyzowe
6. Zwolnienia akcyzowe (obligatoryjne i fakultatywne)
7. Zabezpieczenia akcyzowe – formy i rodzaje zabezpieczeń. Sytuacje, kiedy podmiot może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego.
8. Stosowanie dokumentów ADT i UDT w obrocie towarami akcyzowymi zharmonizowanymi. Wypełniania administracyjnego dokumentu towarzyszącego i uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Obieg kart.
9. Kontrola podatkowa, w tym wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego
10. Stosowanie deklaracji podatkowych i innych dokumentów związanych z podatkiem akcyzowym
11. Pytania, omawianie przykładów, konsultacje

Prowadzący:
Ekspert w zakresie omawianych zagadnień, od wielu lat zawodowo związany z tematyką przepisów celnych, doświadczony szkoleniowiec.
Miejsce:
sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)
Cena:
590,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)


Link do formularza zgłoszeniowego: http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0604acc


 


Szkolenie II Wypełnianie deklaracji akcyzowych – warsztaty

Termin: 22.09.2006, piątek, godz. 09.30-17.00


Program szkolenia:
1. Rodzaje występujących deklaracji akcyzowych.
2. Ogólne zasady sporządzania deklaracji akcyzowych:
a) podmioty zobowiązane do składania deklaracji,
b) terminy składania deklaracji,
c) określenie ilości towaru akcyzowego w poszczególnych rodzajach deklaracji,
d) zasady stosowania zaokrągleń.
3. Szczegółowe zasady wypełniania poszczególnych rodzajów deklaracji.
4. Występowanie ubytków i naliczanie podatku akcyzowego od ubytków.
Określenie właściwej stawki podatku akcyzowego od ubytków.
5. Stosowanie zaliczek dziennych na poczet podatku akcyzowego:
a) kto musi wnosić zaliczki dzienne,
b) sposób obliczania wysokości zaliczek dziennych,
c) nadpłata i niedopłata podatku.
6. Stosowanie banderoli:
a) prowadzenie ewidencji,
b) banderole zniszczone i uszkodzone,
c) zdjęcie banderoli z wyrobu akcyzowego.
7. Zasady składania i wypełniania korekty złożonych deklaracji.
8. Wypełnianie i składanie deklaracji podsumowującej.
9. Stosowanie deklaracji AKC – S.
10. Zasady wypełniania i stosowania AKC – U.
11. Wypełnianie dokumentów ADT i UDT w obrocie towarami akcyzowymi zharmonizowanymi. Obieg kart.
12. Pytania, omawianie przykładów, konsultacje.

Prowadzący: Ekspert w zakresie omawianych zagadnień, od wielu lat zawodowo związany z tematyką przepisów celnych, doświadczony szkoleniowiec.
Miejsce: sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)
Cena: 590,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)


Link do formularza zgłoszeniowego: http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0602adc


Więcej informacji
tel. / fax 22 / 845 52 53
mail : szkolenia@jgt.pl

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!