Szkolenia specjalistyczne w J.G. Training

2 października 2006, 0:00

Firma J.G. Training zaprasza na kolejne szkolenia dotyczące następujących zagadnień:
I Procedury uproszczone – przepisy i ich praktyczne zastosowanie
II Pochodzenie i status celny towarów w obrocie międzynarodowym – przepisy i ich praktyczne zastosowanie.
III Zapasy w przedsiębiorstwie. Metody, rozwiązania i strategie logistyczne

Szczegółowy program szkoleń:


Szkolenie I Procedury uproszczone – przepisy i ich praktyczne zastosowanie


Termin: 12.10.2006, godz. 10.00-16.00


Program szkolenia:
1. Procedura uproszczona przy dokonywaniu zgłoszeń celnych
a) przepisy wspólnotowe,
b) przepisy krajowe,
c) instrukcje i wyjaśnienia.
2. Zastosowanie procedury uproszczonej
a) tryb uzyskiwania pozwolenia (wypełnienie wniosku),
b) zmiana udzielonego już pozwolenia,
c) zabezpieczenia,
d) rodzaje stosowanych uproszczeń,
e) miejsce uznane.
3. Realizacja procedur uproszczonych
a) wpis do rejestru,
b) składanie zgłoszenia celnego uzupełniającego,
c) korekta przyjętego przez organ celny zgłoszenia,
d) weryfikacja przyjętych zgłoszeń celnych,
e) wysyłka i odbiór towaru poza godzinami urzędowania organu celnego
4. Towary wyłączone spod stosowania procedury uproszczonej
5. Uproszczony sposób dokumentowania pochodzenia towaru
6. Dyskusja, pytania, konsultacje z prowadzącym
Prowadzący:
Ekspert w zakresie omawianych zagadnień, od wielu lat zawodowo związany z tematyką przepisów celnych, doświadczony szkoleniowiec.
Miejsce:
sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)
Cena:
530,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

Link do formularza zgłoszeniowego: http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0604zgc


Szkolenie II Pochodzenie i status celny towarów w obrocie międzynarodowym – przepisy i ich praktyczne zastosowanie


Termin: 13.10.2006, piątek, godz. 10.00-16.00


Program szkolenia:
1. Reguły pochodzenia niepreferencyjnego.
– zasady ustalania niepreferencyjnego pochodzenia.
– szczególne potraktowanie towarów objętych sekcją XI Nomenklatury Scalonej.
– sposoby dokumentowania niepreferencyjnego pochodzenia.
– przypadki obowiązkowego potwierdzania niepreferencyjnego pochodzenia towarów.
2. Reguły pochodzenia preferencyjnego.
– unia celna i jej istota,
– umowy preferencyjne,
– autonomiczne porozumienia preferencyjne,
– rodzaje dokumentów potwierdzających preferencyjne pochodzenie towarów,
– zasady wystawiania świadectw pochodzenia (duplikaty świadectw i świadectwa retrospektywne),
– kumulacja pochodzenia.
3. Zasady uznawania dokumentów potwierdzających pochodzenie towarów. – terminy ważności dowodów pochodzenia,
– zasady dokonywania weryfikacji świadectw,
– warunek bezpośredniego transportu.
4. Wystawianie świadectw zastępczych.
5. Szczególne uregulowania dotyczące towarów złożonych w składzie celnym.
6. Weryfikacja wystawionych dowodów pochodzenia.
– weryfikacja przeprowadzona na wniosek zagranicznych służb celnych,
– wnioski polskich służ celnych o przeprowadzenie weryfikacji dowodów pochodzenia, wystawionych przez zagraniczne władze celne lub inne uprawnione instytucje.
7. Poświadczanie wspólnotowego statusu towarów.
– deklaracja dostawcy i długoterminowa deklaracja dostawcy,
– wystawianie świadectw INF 4.
8. Panel dyskusyjny – pytania, omawianie przypadków, konsultacje z prowadzącym.

Prowadzący: Ekspert w zakresie omawianych zagadnień, od wielu lat zawodowo związany z tematyką przepisów celnych, doświadczony szkoleniowiec.
Miejsce: sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)
Cena: 530,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)


Zagłoszenie na szkolenie: http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0605rpc


 


Szkolenie III Zapasy w przedsiębiorstwie. Metody, rozwiązania i strategie logistyczne.

Szkolenie skierowane jest do pracowników operacyjnych, specjalistów oraz kierowników działów logistyki, planowania, zaopatrzenia (zakupów) a także do kierowników magazynów.
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy na temat technik, narzędzi i metod wspomagających zarządzane zapasami w przedsiębiorstwie oraz w łańcuchu logistycznym. Ponadto uczestnicy szkolenia będą mogli poznać techniki oceny i kwalifikacji dostawców pod względem utrzymywania zapasów oraz nabędą umiejętności przewidywania skutków podejmowanych decyzji w zakresie zapasów.


Program szkolenia zostanie zrealizowany w formie mini – wykładów i dyskusji grupowych, następnie przeprowadzone będą ćwiczenia utrwalające umiejętności a na zakończenie, w ostatniej fazie szkolenia, nastąpi generowanie koncepcji omawianych rozwiązań w miejscu pracy.


Termin: 19-20.10.2006


Program szkolenia:
Dzień I, 10.30 – 16.30

1. Logistyka w przedsiębiorstwie
1.1. Podstawowe pojęcia:
1.1.1. Systemy logistyczne
1.1.2. Logistyka marketingowa
1.1.3. Rurociąg logistyczny
1.1.4. Elementy logistyki i łańcucha dostaw
2. Zarządzanie zapasami – wprowadzenie
2.1. Podstawowe pojęcia:
2.1.1. Podstawowa klasyfikacja zapasów
2.1.2. Zapas obrotowy, zapas informacyjny i inne – klasyczne ujęcie
2.2. Zadania praktyczne:
2.2.1. Dyskusja: Dlaczego utrzymujemy zapasy, chociaż ponosimy koszty?
3. Logistyczna obsługa klienta
3.1. Podstawowe pojęcia:
3.1.1. Co to jest logistyczna obsługa klienta?
3.1.2. Strategie obsługi klienta
3.1.3. Wyznaczanie standardów obsługi klienta
3.1.4. Ocena opłacalności klientów
3.2. Zadanie praktyczne:
3.2.1. Studium przypadku
4. Selektywne zarządzanie zapasami
4.1. Podstawowe pojęcia:
4.1.1. Podstawowe klasyfikatory w analizie
4.1.2. Wytyczne do prowadzenia analizy
4.2. Zadania praktyczne:
4.2.1. Analiza ABC – krok po kroku
4.2.2. Analiza rozbudowana

Dzień II, 9.00 – 15.00
5. Elementy prognozowania
5.1. Podstawowe pojęcia:
5.1.1. Dane niezbędne do opracowania prognozy
5.1.2. Własności prognoz
5.1.3. Analiza popytu (zapotrzebowania)
5.2. Zadania praktyczne
5.2.1. Z jakim popytem mam do czynienia? Badanie zmienności popytu
5.2.2. Opracowywanie prognoz na przykładach
6. Strategie logistyczne – podstawowe informacje
6.1. Podstawowe pojęcia:
6.1.1. Wymagania poszczególnych strategii
6.2. Zadania praktyczne
6.2.1. Studium przypadku
7. Zarządzanie zapasami przez dostawców VMI (Vendor Managed Inventory)
7.1. Podstawowe pojęcia:
7.1.1. Ocena dostawcy
7.1.2. Metody inicjowania działań w ramach VMI
7.2. Zadania praktyczne:
7.2.1. Pomiar efektywności współpracy z dostawcą
7.2.2. Studium przypadku
8. Panel dyskusyjny – pytania, problemy, omawianie indywidualnych przypadków

Prowadzący: Katarzyna Grzybowska
Miejsce: sala szkoleniowa w centrum Warszawy
Cena: 1350,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch I i II dnia, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)


Link do formularza zgłoszeniowego: http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0602zpl

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!