Szkolenie dla logistyków i spedytorów

9 października 2006, 0:00

Szkolenie przeznaczone dla średniego i wyższego szczebla kadry kierowniczej. Wykład jest prowadzony metodą „od początku do końca” – tematy są omawiane kompleksowo. Kompedium wiedzy dla: logistyków, spedytorów, handlowców.


Dzień pierwszy:
Spedycja w transakcji międzynarodowej
– umowa przewozu a umowa spedycji – podobieństwa, różnice, pułapki
– umowa spedycji wg Kodeksu cywilnego (obowiązki stron, odpowiedzialność, zleceniodawcy, odpowiedzialność spedytora, prawidłowy tryb reklamacji)
– podstawowe dokumenty spedycyjne (zlecenie spedycyjne, instrukcja wysyłkowa, bordereau, nota bukingowa, FCA, FCR, Konosament FIATA FBL, inne)
– ogólne Polskie Warunki Spedycyjne – wersja 1995 i 2002 (zakres i podstawy stosowania: czy są obowiązkowe? Konsekwencje stosowania OPWS 2002)
– rynek usług spedycyjnych w Polsce, jak staranny eksporter powinien wybierać swojego spedytora

Ubezpieczenie w transporcie
– rodzaje / podział ubezpieczeń: OCP (przewoźnika), CARGO (ładunku) i OCS (spedytora) – specyfika, różnice, pułapki
– wyjaśnienie pojęć: wartość ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, franszyza integralna, franszyza redukcyjna, udział własny
– rodzaje polis: jednostkowa, generalna, obrotowa, odpisowa
– rodzaje i przyczyny powstawania szkód w ładunkach
– ryzyko związane z transportem towarów – INCOTERMS 2000
– instytutowe Klauzule Ładunkowe: A, B, C
– praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych – likwidacja szkód, dokumentowanie.


Dzień drugi:
Transport międzynarodowy
– umowa przewozu
– list przewozowy jako dowód na potrzeby podatku VAT
– ustawa Prawo przewozowe a Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów – CMR (zakres stosowania, podstawowe różnice) – transport samochodowy
– ustawa Prawo przewozowe a Konwencja CIM – transport kolejowy
– ustawa Prawo przewozowe a Konwencja warszawska – transport lotniczy
– ustawa Prawo przewozowe a Kodeks morski – transport morski
– obowiązki stron (odpowiedzialność i prawa nadawcy, odpowiedzialność i prawa przewoźnika, odpowiedzialność i prawa odbiorcy towaru)
– system domniemań prawnych zwalniający przewoźnika od odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę towaru
– pojęcie osoby uprawnionej
– kto i na jakiej podstawie może składać reklamacje do przewoźnika?
– prawidłowy sposób składania reklamacji u przewoźnika

Termin szkolenia: 19 i 20.10.2006 r. godz. 10.00 – 16.00
Miejsce szkolenia:
sala konferencyjna hotelu Hotel System Premium, Kraków, Al. 29 listopada 189, tel.012 614 48 00


Koszt: 1280 zł + VAT obejmuje: wykłady, bogate materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, kawa / herbata, obiad.


Ewentualne zakwaterowanie uczestnicy organizują we własnym zakresie.
Wykładowcy:
-mgr Andrzej Sikorski
– mgr Maciej Miernecki


Formularz zgłoszeniowy: http://www.edukacja2001.com.pl/index.html?id=2&idw=18

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!