Spedycja i transport międzynarodowy dla logistyków i spedytorów – szkolenie

19 listopada 2006, 0:00

CTS Sikorski zaprasza w grudniu na szkolenie przeznaczone dla średniego i wyższego szczebla kadry kierowniczej. Wykład jest prowadzony metodą „od początku do końca” – tematy są omawiane kompleksowo. Kompendium wiedzy dla: logistyków, spedytorów, handlowców.


Szczegółowy program szkolenia:


Dzień pierwszy:
Spedycja w transakcji międzynarodowej
 – umowa przewozu a umowa spedycji – podobieństwa, różnice, pułapki
 – umowa spedycji wg Kodeksu cywilnego (obowiązki stron, odpowiedzialność, zleceniodawcy, odpowiedzialność spedytora, prawidłowy tryb reklamacji)
 – podstawowe dokumenty spedycyjne (zlecenie spedycyjne, instrukcja wysyłkowa, bordereau, nota bukingowa, FCA, FCR, Konosament FIATA FBL, inne)
 – ogólne Polskie Warunki Spedycyjne – wersja 1995 i 2002 (zakres i podstawy stosowania: czy są obowiązkowe? Konsekwencje stosowania OPWS 2002)
 – rynek usług spedycyjnych w Polsce, jak staranny eksporter powinien wybierać swojego spedytora
Ubezpieczenie w transporcie
 – rodzaje / podział ubezpieczeń: OCP (przewoźnika), CARGO (ładunku) i OCS (spedytora) – specyfika, różnice, pułapki
 – wyjaśnienie pojęć: wartość ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, franszyza integralna, franszyza redukcyjna, udział własny
 – rodzaje polis: jednostkowa, generalna, obrotowa, odpisowa
 – rodzaje i przyczyny powstawania szkód w ładunkach
 – ryzyko związane z transportem towarów – INCOTERMS 2000
 – instytutowe Klauzule Ładunkowe: A, B, C
 – praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych – likwidacja szkód, dokumentowanie.

Dzień drugi:
Transport międzynarodowy
 – umowa przewozu
 – list przewozowy jako dowód na potrzeby podatku VAT
 – ustawa Prawo przewozowe a Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów – CMR (zakres stosowania, podstawowe różnice) – transport samochodowy
 – ustawa Prawo przewozowe a Konwencja CIM – transport kolejowy
 – ustawa Prawo przewozowe a Konwencja warszawska – transport lotniczy
 – ustawa Prawo przewozowe a Kodeks morski – transport morski
 – obowiązki stron (odpowiedzialność i prawa nadawcy, odpowiedzialność i prawa przewoźnika, odpowiedzialność i prawa odbiorcy towaru)
 – system domniemań prawnych zwalniający przewoźnika od odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę towaru
 – pojęcie osoby uprawnionej
 – kto i na jakiej podstawie może składać reklamacje do przewoźnika?
 – prawidłowy sposób składania reklamacji u przewoźnika

Termin szkolenia: 18 – 19.12.2006 r. godz. 10.00 – 16.00


Miejsce szkolenia: Warszawa, sala wykładowa MUZA, Centrum Finansowe Puławska, ul. Puławska 15


Wykładowcy:
 – mgr Andrzej Sikorski
 – mgr Maciej Miernecki


Koszt szkolenia: 1280 zł + VAT obejmuje: wykłady, bogate materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, kawa / herbata, obiad
Ewentualne zakwaterowanie uczestnicy organizują we własnym zakresie.


Formularz zgłoszeniowy: http://www.edukacja2001.com.pl/index.html?id=2&idw=18

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!