Akademia Menedżera – dwa szkolenia w styczniu

28 grudnia 2006, 0:00

Firma Akademia Menedżera zaprasza na szkolenia:
Szkolenie I
„Controlling w transporcie”

Szkolenie II „Planowanie i zarządzanie produkcją w oparciu o MRPII i Lean Manufacturing”

Szczegółowy program szkoleń:

Szkolenie I „Controlling w transporcie”

Szkolenie adresowane jest do:

Menedżerów wyższego i średniego szczebla kierowniczego przedsiębiorstw nietransportowych (zwłaszcza produkcyjnych, dystrybucyjnych i handlowych) oraz ich pracowników, którzy podejmują decyzje związane z organizacją transportu, w tym kontaktami z przewoźnikami, kontrolą efektywności przebiegu procesu transportowego oraz gospodarowaniem taborem;
Analityków Transportu – pracowników Działów Transportu przedsiębiorstw, odpowiedzialnych za projektowanie systemu ewidencji danych i wykonywanie analiz w zakresie działalności transportowej przedsiębiorstw;

Opis szkolenia
Podczas szkolenia Słuchacze będą mieli okazję zapoznać się z zasadami budowy nowoczesnego i zaawansowanego systemu Controllingu w transporcie oraz z ogromnymi możliwościami wsparcia decyzyjnego, jakie oferuje ten system Menedżerom odpowiedzialnym za transport.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?
Udział w szkoleniu pozwala odpowiedzieć Słuchaczom na następujące pytania:
– Jakie dane związane z procesem transportowym są istotne i jak je gromadzić?
– Jak efektywnie analizować dane o procesie transportowym i jak wnioskować na ich podstawie?
– Jak skutecznie oceniać proces transportowy oraz wykorzystywany tabor?
– Jakie są podstawowe zależności kosztowe w transporcie i co decyduje o tym, że działania transportowe są mniej lub bardziej kosztochłonne?
– Jakiego wsparcia informacyjnego w planowaniu, sterowaniu i kontroli procesów transportowych może udzielać nowoczesny system Controllingu?
– Jakie są podstawowe zasady budowy skutecznego systemu Controllingu obszaru transportu przedsiębiorstwa?

Cele szkolenia
Celem szkolenia jest zapoznanie Słuchaczy z zasadami budowy nowoczesnego systemu Controllingu, wspierającego zarządzanie transportem przedsiębiorstwa oraz z zakresem informacji, jakich może dostarczać taki system.

Celem szkolenia jest również podzielenie się ze Słuchaczami wnioskami i spostrzeżeniami wynikającymi z praktycznych zastosowań nowoczesnego systemu informacyjnego w obszarze transportu przedsiębiorstw.

Prowadzący:
– dr Adam Redmer
– Jarosław Śmietaniak

Miejsce
Szkolenie odbędzie się w Centrum Finansowym Puławska, na ul. Puławska 15 w Warszawie (10-15 min od Dworca Centralnego).

Koszt
Zgłoszenie udziału do 8 stycznia 2007 r. – 1190 zł + 22% VAT (1451,80 zł)
Zgłoszenie udziału po 8 stycznia 2007 r. – 1390 zł + 22% VAT (1695,80 zł)

Przy zgłoszeniu dwóch osób na szkolenie uczestnictwo dla trzeciej osoby jest bezpłatne.
Liczba miejsc jest ograniczona.

Ostateczny termin zgłoszenia udziału w szkoleniu mija 17 stycznia 2007 r.

Formularz zgłoszeniowy: http://www.akademiamenedzera.pl/p_images/pliki/1b687f1d6a.doc

Szkolenie II „Planowanie i zarządzanie produkcją w oparciu o MRPII i Lean Manufacturing”

Główne tematy realizowane podczas szkolenia:
– MRPII (planowanie zasobów produkcyjnych);
– Gospodarka magazynowa i nowoczesne metody identyfikacji materiałowej;

– Symulacja harmonogramowania i przećwiczenie metod optymalizacji zdolności produkcyjnych;
– Wprowadzenie do Lean Manufacturing;
– Mapowanie strumienia wartości (VSM);
– Porównanie systemów Push i Pull;
– Kanban produkcyjny i transportowy;
– 5S, Poka-Yoke i metody wizualizacji wykorzystywane w praktyce;
– Monitorowanie rzeczywistej rentowności produkcji;
– Rachunek kosztów działań – ABC (activity based costing).

Szkolenie adresowane jest do następujących osób:
– Planiści, kierownicy i szefowie produkcji;
– Kierownictwo wyższego szczebla chcące zgłębić swoją wiedzę w obszarach procesów logistycznych przedsiębiorstwa i dalszych możliwości ich doskonalenia;
– Pracownicy działu zakupów;
– Pracownicy działu sprzedaży chcący przeanalizować metody integracji swoich zadań z planowaniem zasobów wytwórczych i potrzeb materiałowych;
– Osoby odpowiedzialne za gospodarkę magazynową.

Cele szkolenia
Program szkolenia został przygotowany tak, aby w jak najbardziej przystępny sposób przedstawić standard MRPII (planowania zasobów produkcyjnych) z uwzględnieniem obowiązujących najlepszych praktyk planistycznych i stosowanej ogólnie przyjętej anglo – polskojęzycznej terminologii. Celem szkolenia jest również przedstawienie koncepcji Lean Manufacturing, potraktowanej tutaj jako zbiór technik mających zapewnić firmie możliwość dalszego rozwoju systemu zarządzania produkcją. Szkolenie realizowane jest w oparciu o cykl naprzemiennych wprowadzających wykładów, warsztatów i ćwiczeń. Uczestnicy w trakcie realizacji programu z planowania produkcji poznają też metody uruchamiania procesu ewolucyjnych zmian w swoich firmach. Takie podejście ma zapewnić nie tylko zdobycie wiedzy, ale również jej łagodną implementację w działaniach przedsiębiorstwa.

Miejsce
Szkolenie odbędzie się w terminie 17-19. stycznia 2007 r. w Centrum Finansowym Puławska, na ul. Puławska 15 w Warszawie (10-15 min od Dworca Centralnego).

Koszt
Zgłoszenie udziału do 8 stycznia 2007 r. – 1690 zł + 22% VAT (2061,80 zł)
Zgłoszenie udziału po 8 stycznia 2007 r. – 1890 zł + 22% VAT (2305,80 zł)

Przy zgłoszeniu dwóch osób na szkolenie uczestnictwo dla trzeciej osoby jest bezpłatne.
Liczba miejsc jest ograniczona.

Ostateczny termin zgłoszenia udziału w szkoleniu mija 16 stycznia 2007 r.

Formularz zgłoszeniowy: http://www.akademiamenedzera.pl/p_images/pliki/9c843933a8.doc 

 

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!