Szkolenia – procedury celne, transport i spedycja

25 czerwca 2007, 0:00

Firma J.G. Training zaprasza w lipcu na szkolenia z zakresu:
I Gospodarcze procedury celne – obecnie i w świetle planowanych zmian prawa
II Czas pracy kierowców po zmianach – problemy praktyczne
III Warunki dostaw INCOTERMS 2000 oraz konwencja wiedeńska
IV Transport i spedycja międzynarodowa – umowy, ubezpieczenia, konwencja CMR

Szczegółowy program szkoleń:

Szkolenie I Gospodarcze procedury celne – obecnie i w świetle planowanych zmian prawa

Na szkoleniu zostaną omówione aktualnie obowiązujące przepisy a także projektowane zmiany dotyczące m.in.: uregulowania przedstawicielstwa podatkowego oraz pojedynczych pozwoleń.
Termin: 11.07.2007, środa, godz. 10.00 – 16.00
Program szkolenia:
1. Zasady i tryb wydawania pozwoleń na stosowanie gospodarczych procedur celnych:
– pozwolenie pojedyncze,

– pozwolenie zintegrowane,
– terminy ważności pozwoleń,
– wzory wniosków na korzystanie z gospodarczych procedur celnych.
2. Procedura uszlachetniania czynnego:
– badanie spełnienia warunków ekonomicznych,
– zasady korzystania z procedury,
– metody rozliczenia procedury.
3. Skład celny:

– typy składów celnych,
– warunki uzyskiwania pozwolenia na prowadzenie składu celnego,
– procedura składu celnego.
4. Odprawa czasowa
– rodzaje odprawy czasowej i warunki ich stosowania,
– określenie wysokości należnego cła częściowego,
– rozliczenie procedury.
5. Przetwarzanie pod kontrolą celną

6. Uszlachetnianie bierne:
– średnia stawka celna,
– metoda wartości dodanej,
– zasady rozliczenia procedury.
7. Możliwość korzystania z gospodarczych procedur celnych przez podmioty niewspólnotowe
8. Panel dyskusyjny i konsultacje z wykładowcą

Miejsce: sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)

Cena: 560,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

Formularz zgłoszeniowy: http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0702pgc  

Szkolenie II Czas pracy kierowców po zmianach – problemy praktyczne

Celem szkolenia jest:
– przedstawienie uregulowań prawnych i ostatnich nowelizacji przepisów dotyczących czasu pracy kierowców,
– omówienie zasad prawidłowego zastosowania wspomnianych regulacji w praktyce,
– omówienie i analiza przypadków z praktyki zawodowej uczestników, pod kątem właściwego zastosowania przepisów prawnych.
Termin: 11.07.2007, środa, godz. 10.00-16.00

Program szkolenia:
1. Unormowania prawne.
2. Normy czasu pracy, jazdy i odpoczynku.
3. Użytkowanie urządzeń pomiarowych oraz wykresówek.
4. Obowiązki związane z wypełnianiem zaświadczeń oraz ręcznym wypełnianiem wykresówek.
5. Odpoczynki tygodniowe oraz rekompensaty skróceń odpoczynków.
6. Panel dyskusyjny – przykłady, analiza przypadków, pytania.

Prowadzi szkolenia w zakresie:
– ADR (przewóz materiałów niebezpiecznych),
– AETR (uwarunkowania czasu pracy kierowców w przepisach międzynarodowych),
– CPC (certyfikat kompetencji zawodowych),
– DGSA (dla doradców ds. przewozu materiałów niebezpiecznych).

Miejsce: sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)

Cena: 550,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

Formularz zgłoszeniowy: http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0705cpt  

Szkolenie III Warunki dostaw INCOTERMS 2000 oraz konwencja wiedeńska

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zawierają umowy kupna – sprzedaży w relacjach międzynarodowych (eksport, import, transakcje wewnątrzwspólnotowe) oraz osób obsługujących takie transakcje.

Omawiane zagadnienia będą poparte licznymi przykładami, jest przewidziany czas na odpowiedzi na pytania uczestników, analizę przypadków, dyskusję i konsultacje.
Termin: 09.07.2007, poniedziałek, godz. 10.00-16.00
Program szkolenia:
1. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (tzw. Konwencja wiedeńska)
– zakres stosowania
– co to jest i jakie warunki musi spełniać oferta
– typy ofert: odwołalna, nieodwołalna

– kiedy umowa kupna-sprzedaży jest skutecznie zawarta
– obowiązki sprzedającego
– obowiązki kupującego
– środki ochrony prawnej w razie naruszenia umowy
– przejście ryzyka utraty lub uszkodzenia towaru

2. Warunki dostaw – INCOTERMS 2000
– zastosowanie reguł handlowych (INCOTERMS, RAFT, COMBITERMS) w handlu zagranicznym: w eksporcie i imporcie
– analiza poszczególnych grup formuł:

a/ grupa E – EXW
b/ grupa F – FCA, FAS, FOB
c/ grupa C – CFR, CIF, CPT, CIP
d/ grupa D – DAF, DES, DEQ, DDU, DDP
– ubezpieczenia CARGO w INCOTERMS 2000
– reguły handlowe a umowa przewozu i umowa spedycji
– wybrana reguła handlowa a wartość celna towaru
3.Panel dyskusyjny – pytania, problemy, przykłady, konsultacje

Miejsce: sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)
Cena: 550,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

Formularz zgłoszeniowy: http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0704kwt  

Szkolenie IV Transport i spedycja międzynarodowa – umowy, ubezpieczenia, konwencja CMR


Termin: 10.07.2007, wtorek, godz. 10.00-16.00
Program szkolenia:
1. Umowa spedycji a umowa przewozu: podobieństwa, różnice pułapki.
Dokumenty przewozowe i spedycyjne: zlecenie przewozowe, zlecenie spedycyjne, listy przewozowe: drogowy CMR, kolejowy CIM, lotniczy AWB, konosament morski (B/L), zaświadczenie spedytora FIATA FCR inne.
2. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS).
3. Ubezpieczenie w transporcie międzynarodowym
– rodzaje / podział ubezpieczeń: OCP (przewoźnika), CARGO (ładunku) i OCS (spedytora)

– specyfika, różnice, pułapki
– wyjaśnienie pojęć: wartość ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, franszyza integralna, franszyza redukcyjna, udział własny
– rodzaje polis: jednostkowa, generalna, obrotowa, odpisowa
– rodzaje i przyczyny powstawania szkód w ładunkach
– ryzyko związane z transportem towarów – INCOTERMS 2000
– instytutowe Klauzule Ładunkowe: A, B, C
– praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej

– i ewentualnych poszkodowanych – likwidacja szkód, dokumentowanie.
4. Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR)
– zakres stosowania
– pojęcie osoby uprawnionej
– podstawowe czynności, prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku
– relacje przewoźnika i spedytora z "osobą uprawnioną
– reklamacja – jak to robić prawidłowo

5. Transport samochodowy po przystąpieniu Polski do UE
6. Panel dyskusyjny – pytania, problemy, przykłady, konsultacje

Miejsce: sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)
Cena: 550,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

Formularz zgłoszeniowy: http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0704tst

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!