Lista artykułów Tag - Czas pracy

Tymczasowe odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk informuje, że Polska, po powiadomieniu i uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej, postanowiła wprowadzić tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu pracy w stosunku do kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy i osób.

Koronawirus a czas pracy kierowcy

Jak opisać wykresówkę lub wydruk z tachografu, gdy z powodu kilometrowych kolejek na przejściach granicznych kierowca ciężarówki nie może rozpocząć odpoczynku? Nowe restrykcyjne zasady przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym zamknięte granice Polski oraz dynamicznie zmieniające się procedury administracyjne powodują, że truckerzy stają przed wyzwaniem prawidłowego zaplanowania czasu jazdy.

Odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców zawodowych

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk informuje, że Polska działając na podstawie art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego wprowadza tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów art. 6-7 ww. rozporządzenia w stosunku do kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy osób i rzeczy.

Kolejne aktualizacje tachografu mają sens?

Powstał, by usprawnić walkę inspektorów transportu drogowego z manipulacjami czasem pracy kierowców zawodowych. Ma za zadanie poprawić bezpieczeństwo na drodze. Nie ma wątpliwości, że jest potrzebny. Jednak, czy tak częste ulepszanie go ma sens?

Rozliczenie czasu pracy – luksus czy konieczność?

W sprawozdaniu Głównego Inspektora Pracy za 2017 r. zwrócono uwagę, że w branży transportowej kontrole wskazują na stałą praktykę naruszania przepisów o czasie pracy. Na kierowców, dopuszczających się manipulacji tachografem, podczas kontroli poza granicami Polski nakładane są gigantyczne kary finansowe, sięgające nawet 4 000 euro, a w przypadku kontroli w firmie przewoźnik może zostać obciążony karą […]

Z Norwegii do Wrocławia na jeden raz

Inspektorzy WITD w Szczecinie zatrzymali rutynowo Volvo norweskiego przewoźnika. Z pewnością zdziwili się, gdy okazało się, że kilkukrotnie przekroczył czas jazdy bez przerwy.

OCRK współpracuje z Akademią Techniczno-Humanistyczną

Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego Ogólnopolskie Centrum Rozliczania Kierowców nawiązało ścisłą współpracę z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. Wcześniej OCRK wspierało uczelnię poprzez organizację praktyk, staży oraz kursów dla studentów. Od teraz Centrum będzie dzieliło się ze studentami wiedzą i doświadczeniem. Eksperci OCRK – Bartosz Najman (Kierownik Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców, teoretyk wiedzy branżowej, ekspert […]

Lek na kontrole czasu pracy kierowców

Dla przewoźników drogowych zmorą są kontrole czasu pracy kierowców, z których każda może skończyć się karą, niezależnie jak skrupulatnie prowadzona jest ewidencja. Prawo w tej sferze jest nieprecyzyjne i skomplikowane. Mówi się, że  wiele firm transportowych gromadzi specjalny fundusz, z przeznaczeniem na płacenie kar wymierzanych przez najbardziej żarliwych funkcjonariuszy. W sukurs skołowanym przewoźnikom przychodzi firma […]