Transport drogowy – teraźniejszość i przyszłość

2 kwietnia 2007, 0:00

W związku z licznymi, wprowadzonymi i przygotowywanymi zmianami legislacyjnymi, dotyczącymi transportu drogowego, w dniu 24 maja 2007 r., w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym FSO, w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 71, odbędzie się, organizowana przez Instytut Transportu Samochodowego, konferencja szkoleniowa: „Transport drogowy – teraźniejszość i przyszłość”.

Tematyka konferencji będzie obejmowała zagadnienia dotyczące zmian legislacyjnych w transporcie drogowym, (m.in. dotyczące Certyfikacji Kompetencji Zawodowych przewoźników), obowiązków przewoźników w zakresie kalibracji tachografów, prezentację oprogramowania do pobierania i analizy danych z tachografu cyfrowego i kart oraz obsługi informatycznej przedsiębiorstwa. Omówione zostaną również wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W konferencji będą uczestniczyli przedstawiciele administracji państwowej, Policji, Inspekcji Transportu Drogowego oraz dziennikarze i przedstawiciele producentów wyposażenia i oprogramowania wykorzystywanego w transporcie drogowym. Podczas konferencji zaprezentowana zostanie oferta wspomnianych firm.

Zaświadczenie:
Uczestnicy konferencji otrzymają Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu zmian legislacyjnych w transporcie drogowym, które będzie jednocześnie potwierdzeniem podnoszenia kwalifikacji zawodowych przedsiębiorcy, legitymującego się Certyfikatem Kompetencji Zawodowych.

Tematyka konferencji:
– Zmiany w przepisach dotyczących czasu pracy kierowców (MT).
– Zmiany w zakresie wiedzy dotyczącej certyfikacji kompetencji zawodowych przewoźników drogowych (ITS).

– Rodzaje zezwoleń zagranicznych (BOTM).
– Zmiany w przepisach dotyczących szkolenia doskonalącego kierowców (ITS).
– Obowiązki przewoźników drogowych w zakresie kalibracji tachografów (ITS).
– Zmiany w przepisach dotyczących kontroli drogowych. (ITD).
– System tachografów cyfrowych od strony użytkownika – Łódzkie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych i Spedytorów

– Program do pobierania i analizy danych z tachografu cyfrowego (PC NET Service).
– Przyrządy i programy do obsługi tachografów cyfrowych – (MATT Automotive).
– Bezpieczeństwo i kontrole drogowe (KGP).
– Zachowania kierowców w ruchu drogowym (ITS).
– Widoczność w pojeździe w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego (ITS).
– Infradźwięki w samochodach ciężarowych i autobusach (ITS).

Cena uczestnictwa w konferencji wynosi 300 zł (250 zł dla każdej kolejnej osoby z tej samej firmy) i uwzględnia koszty obiadu i materiałów konferencyjnych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 022 811-32-31 w. 129.
Zgłoszenia można nadsyłać faksem telefonu: 022 811-09-06 lub pocztą na adres:
Instytut Transportu Samochodowego
Zakład Organizacji i Informatyki
ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!