DHL publikuje ciekawy Raport o Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

31 marca 2016, 13:20

Grupa Deutsche Post DHL wydała coroczny, dwunasty Raport o Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Zawiera on szczegółową analizę działań w zakresie globalnej odpowiedzialności korporacyjnej zrealizowanych przez Grupę w 2015 roku. W ramach analizy wskazano osiem kluczowych zagadnień w zakresie zrównoważonego rozwoju pracowników, środowiska i ładu korporacyjnego oraz wyodrębniono kluczowe wskaźniki efektywności i cele. W roku 2015 Grupa po raz pierwszy zastosowała w swojej sprawozdawczości wytyczne G4, będące częścią „Global Reporting Initiative”.

– Nasz najnowszy raport zatytułowaliśmy “Essential”, aby zademonstrować, że odpowiedzialność korporacyjna i sukces ekonomiczny są, naszym zdaniem, nierozerwalnie ze sobą połączone – stwierdza Christof Ehrhart, Dyrektor Komunikacji i Społecznej Odpowiedzialności w Biznesie. Raport dostępny pod adresem www.dpdhl.com/cr-report2015, wyznacza kluczowe działania ekonomiczne i środowiskowe Grupy Deutsche Post DHL. Zawiera również informacje o podjętych decyzjach strategicznych, wdrożonych pomiarach i celach osiągniętych roku sprawozdawczym.

Zrównoważony rozwój
Grupa Deutsche Post DHL znalazła się ponownie na Dow Jones Sustainability (DJSI) World and Europe Index i po raz drugi otrzymała najwyższą ocenę AAA przyznaną przez MSCI – wiodącego dostawcę narzędzi do wspomagania działań inwestycyjnych. Carbon Disclosure Project (CDP), organizacja o charakterze non-profit, przyznała Grupie najwyższą możliwą ocenę – 100A, za realizację programu ochrony środowiska.

Dbałość o środowisko
Niskoemisyjność pozostaje nadal kluczowym wskaźnikiem wydajności Grupy w zakresie ochrony środowiska. W roku sprawozdawczym Grupa Deutsche Post DHL zwiększyła niskoemisyjność działalności o jeden punkt indeksowy w porównaniu z rokiem ubiegłym. Utrzymując się na poziomie 25 proc. To o jeden krok bliżej do osiągnięcia celu, jakim jest 30-procentowe ograniczenie emisji dwutlenku węgla planowane do roku 2020. Do tego sukcesu przyczynił się szereg działań. Obejmują one produkcję na małą skalę (500 sztuk) opracowanego przez Grupę pojazdu StreetScooter. W 2015 roku wdrożono także ok. 22,5 tys. środków efektywności energetycznej w 13,5 tys. pojazdów. Obejmuje to również rozwiązania, takie jak poprawa właściwości aerodynamicznych, telematycznych oraz tuning mikroprocesorów ekologicznych. Oprócz tego zwiększyliśmy również liczbę pojazdów alternatywnych, dzięki czemu w 2015 roku liczba pojazdów z napędem elektrycznym w naszej flocie wzrosła z ok. 350 do 937. Ekspansja programu wdrażania pojazdów elektrycznych będzie kontynuowana w roku 2016 poprzez, między innymi, wdrożenie dodatkowej liczby StreetScooterów na potrzeby doręczania listów i przesyłek na terenie Niemiec. W roku sprawozdawczym pojazdy te wdrożono również w kilku innych państwach europejskich.

Niskoemisyjność dwutlenku węgla w zakładach Grupy Deutsche Post DHL poprawiono również poprzez wdrożenie licznych rozwiązań, łącznie z eksploatacją energooszczędnych systemów oświetlenia, inteligentnych systemów chłodzenia i ogrzewania oraz montażem systemów fotowoltaicznych. Ponadto, ukończono już niemal w całości proces wdrożenia normy ISO 50001: “Systemy zarządzania energią” na terenie całej Europy, zaś pierwsze certyfikaty przyznano już w roku sprawozdawczym.

Zaangażowanie pracowników
Pomimo ciągłej zmienności skomplikowanych uwarunkowań rynkowych, globalna liczba kadry pracowniczej Grupy wzrosła w 2015 roku o 8,9 tys. pracowników.

Dzięki obejmującej całą Grupę inicjatywy o nazwie “Certified”, proces angażowania pracowników będzie stale wzmacniany i rozwijany. 80 proc. kadry pracowniczej ukończy program “Certified” do roku 2020. Raport o Społecznej Odpowiedzialności Biznesu zawiera również dane o pracach zrealizowanych przez pracowników Grupy w ramach wolontariatu. “Global Volunteer Day” (GVD) jest flagowym projektem Grupy na rzecz zaangażowania pracowników: w 2015 roku działania w ramach GVD wspierało ponad 78 tys. pracowników (77 tys. w roku 2014), poświęcając ok. 260 tys. godzin na realizację projektów społecznych i ekologicznych.

DHL chętnie wspiera także lokalne inicjatywy. Doskonałym tego przykładem jest zaangażowanie pracowników DHL Parcel w pomoc szpitalowi przy ul. Babińskiego w Łodzi. W minionym roku odnowili oni szpitalne korytarze, przyszpitalne podwórko oraz plac zabaw. Prace objęły m.in.: wypielenie całego terenu, uprzątnięcie kamieni i szkła, skoszenie trawy, przycięcie żywopłotu oraz zasadzenie tuj. Z myślą zwłaszcza o najmłodszych pacjentach szpitala, został zakupiony także sprzęt sportowy, taki jak: rakietki do badmintona, piłki do koszykówki i piłki nożnej oraz trampolina.
Co ważne, pracownicy DHL Parcel chętnie przyjeżdżali pomagać z całymi rodzinami, dając tym samym dobry przykład młodemu pokoleniu.

– Z roku na rok obserwujemy coraz większe zainteresowanie i chęć pracowników do udziału w tego typu akcjach. Fundacja DHL ma na swoim koncie już m.in. odmalowanie korytarzy hospicjum Fundacji Gajusz, odnowę ogrodu dla dzieci z ośrodka „Dom w Łodzi”, liczne zbiórki dla potrzebujących, zbiórki krwi oraz coroczną akcje Spełniamy Marzenia – zakup prezentów na dzień dziecka dla dzieciaków będących pod opieką ośrodków opiekuńczych – mówi Malwina Głowacka, Dyrektor ds. Obsługi Klienta Parcel i członek zarządu Fundacji DHL.

Klęski żywiołowe
W roku 2015 zrodziła się potrzeba podjęcia działań w obszarach zapobiegania klęskom żywiołowym i niesienia pomocy po ich wystąpieniu – Grupa Deutsche Post DHL jest aktywna
w obydwu tych obszarach w ramach GoHelp – programu radzenia sobie z klęskami żywiołowymi. W roku sprawozdawczym do Brazylii, Chile, Gwatemali, Nepalu oraz do wyspiarskiego państwa Vanuatu, wysłaliśmy Zespoły Reagowania na Katastrofy, które zapewniały wsparcie logistyczne na terenie portów lotniczych oraz płynną dystrybucję doraźnych środków pomocowych w następstwie zaistniałej katastrofy. Niemal 400 pracowników przygotowano do wyekspediowania do najdalszych zakątków świata. W ramach GARD (ang. Get Airports Ready for Disaster) – programu reagowania na klęski żywiołowe, zorganizowano warsztaty w Republice Dominikany, Indii i Macedonii.
dhl
Edukacja
współpracy Grupy ze stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce i jej rozszerzeniu w taki sposób, aby objęła wioski w Nigerii i Tanzanii. Zwiększając tym samym ogólną liczbę państw objętych programem do 26. Odnotowano również pozytywne skutki GoTeach – programu, którego celem jest zwiększanie szans w obszarach edukacji i zatrudnienia dla grup dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej. W ramach współpracy z globalną siecią edukacyjną Teach For All, zawarliśmy także nowe umowy o współpracy z organizacjami międzynarodowymi w Bangladeszu i Malezji. Grupa Deutsche Post DHL stała się częścią współpracy partnerskiej obejmującej 10 krajów na całym świecie.

W kwestii problemów społecznych i szans wynikających z kryzysu migracyjnego, który pojawił się w Niemczech w 2015 roku, Grupa Deutsche Post DHL uruchomiła inicjatywę na rzecz pomocy dla uchodźców we współpracy z Aktion Deutschland Hilft, SOS Children’s Villages, Stiftung Lesen i Teach First Deutschland. Głównym celem tej inicjatywy jest ukierunkowanie działań na naukę języka oraz szkolenia zawodowe i edukacyjne. Wyjątkowo szerokie spektrum działalności Grupy Deutsche Post DHL obejmuje organizację ok. 1000 dodatkowych staży na terenie Niemiec, przeznaczonych wyłącznie dla uchodźców, kładąc tym samym fundamenty pod przyszłe praktyki zawodowe i szanse zatrudnienia. Szkoląc ok. 100 osób w charakterze koordynatorów ds. pomocy na rzecz uchodźców, Grupa wspiera i zachęca 10 tys. pracowników do angażowania się
w regionalne inicjatywy na rzecz imigrantów w Niemczech.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!