Podsumowania, wnioski i prognozy dla branży motoryzacyjnej

14 listopada 2017, 8:28

Prezentacje w trzech salach równolegle, dwa dni, jedno wydarzenie – za nami XII Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego, na który z całej Polski i Europy przyjechało ponad 800 uczestników. Podczas wydarzenia zaprezentowano dane rynkowe oraz omówiono zagrożenia i wyzwania stojące obecnie przed motoryzacją, z którymi w niedługim czasie będziemy musieli się zmierzyć.

Największy kongres branży motoryzacyjnej 

W dniach 8 i 9 listopada Hotel Sound Garden w Warszawie stał się sercem polskiej motoryzacji. Do udziału w tym wydarzeniu, stawili się nie tylko członkowie Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów  Motoryzacyjnych, ale także inni przedstawiciele firm związanych z przemysłem i rynkiem motoryzacyjnym, eksperci, przedstawiciele świata polityki i organizacji, które w tym roku współtworzyły Kongres – PAiH, PARP, STM, SIMR, SKFS, WAT, MOVEO, ITS czy Koalicja Bezpieczni w Pracy.

W przygotowanie Kongresu włączyły się także branżowe stowarzyszenia międzynarodowe – FIGIEFA, CLEPA i APRA.

Z relacji uczestników wynika, że Kongres miał bardzo wysoki poziom merytoryczny, a jego tegoroczna formuła sprawiła, że goście często do wyboru mieli trzy równolegle odbywające się sesje, co dawało możliwość wyboru szczególnie ważnych tematów dla danego uczestnika. Dodatkową formą aktywizacji uczestników, były przeprowadzane w trakcie sesji SDCM badania przemysłu i rynku motoryzacyjnego.

Dzień 1 

Pierwszy dzień Kongresu rozpoczęła ciesząca się ogromnym zainteresowaniem i to nie tylko Pań, którym była poświęcona sesja pt.: „Siła kobiet w męskiej branży”. Kobiety, które odniosły sukces w branży motoryzacyjnej, jak na przykład pani Krystyna Boczkowska – Prezes Zarządu Robert Bosch Sp. z o.o.  czy Joanna Szwajkowska – Prezes Zarządu WUZETEM, dzieliły się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. Panie opowiedziały m.in. z jakimi problemami stykają się w swojej pracy najczęściej, jak radzą sobie w branży i jak zwalczają stereotypy.

Po przerwie prawdziwe tłumy przybyły na sesję SDCM pt.: „Produkcja, handel i usługi w motoryzacji”, którą poświęcono sytuacji rynku motoryzacyjnego w Polsce i Europie w 2017. Omówiono na niej trendy, szanse i zagrożenia polskiego i europejskiego rynku motoryzacyjnego.

Wyniki badań przeprowadzonych wśród uczestników pokazały, że sytuacja branży motoryzacyjnej jest bardzo dobra. Badanie Koniunktury Rynku Motoryzacyjnego MotoFocus wykazało, że 69% dystrybutorów i 40% producentów części odnotowało wzrost przychodów w trzecim kwartale w porównaniu z drugim kwartałem bieżącego roku. Natomiast jeśli chodzi o prognozy na koniec roku, wzrostów spodziewa się 77% dystrybutorów części i 89% producentów. Najwyższych wzrostów przychodów przekraczających 10% spodziewa się aż 55% dystrybutorów i 41% producentów.

Podczas swojej prezentacji przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa – Sekretarz Stanu Kazimierz Smoliński, wspomniał m.in. o istotnej dla rynku kwestii dostępu do informacji o naprawach oraz utrzymaniu pojazdów (RMI).

Swoje wystąpienia mieli także reprezentanci m.in. CLEPA – Frank Schlehuber oraz Sylvia Gotzen z FIGIEFA. Specjalnie dla gości Kongresu swoje wystąpienie przygotował Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki, który wspomniał m.in. o zmianach w motoryzacji (rosnące zaawansowanie techniczne pojazdów, cyfryzacja, elektromobilność i autonomiczne pojazdy), ale również o zagrożeniach dla branży płynących m.in. w związku z wadliwym projektem rozporządzenia COM 31 i trwającym obecnie trialogu, podczas którego istnieje szansa na jego poprawę.

Podczas sesji SDCM pierwszego dnia ogłoszono wyniki Konkursu Bezpieczny Warsztat 2017. Konkurs ten po raz kolejny udowodnił, że w Polsce działają znakomicie zarządzane warsztaty samochodowe będące poważną konkurencją dla ASO. Oprócz sesji ściśle merytorycznych przygotowano także skrojone pod biznes sesje B2B, które cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem zgromadzonych.

Dzień 2

Drugi dzień Kongresu rozpoczęły sesje PAIH pt.: „Motor napędowy polskiej gospodarki. Jak go wspierać?” oraz PARP  „Kompetencje w sektorze motoryzacji – jak ich szukać, jak je odnaleźć”. Następnie Prezes SDCM – Alfred Franke wspólnie z przedstawiciel CLEPA, Mariolą Hauke poprowadzili sesje pt.: „Produkcja części i komponentów motoryzacyjnych w Polsce i Europie”, podczas której omówione zostały najważniejsze z punktu widzenia producentów części motoryzacyjnych regulacje prawne i wynikające z nich obowiązki oraz zagrożenia, w tym m.in. nowy termin rejestracji REACH, związaną z pakietem Circular economy dyrektywę 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, conflict minerals etc.

Drugiego dnia w swoich wystąpieniach przesłanych SDCM, do gości Kongresu zwrócili się Wicepremier – Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki oraz profesor Jerzy Buzek, były premier Polski. Premier Morawiecki wspomniał o istocie przemysłu motoryzacyjnego dla polskiej gospodarki, z kolei profesor Buzek o elektromobilności i wyzwaniach stojących  przed polską motoryzacją w związku z tym trendem.

W panelu pt.: „Problemy kadrowe w motoryzacji a szkolnictwo zawodowe” debatowano o widocznym obecnie problemie braków kadrowych i sposobach jego rozwiązania. Z kolei podczas drugiej debaty omówiono zagadnienie Inteligentnych fabryk  – Przemysłu 4.0 czyli szans i możliwości jakie niesie ze sobą czwarta rewolucja przemysłowa.

Podsumowanie

– Niezwykle cieszy nas organizacja tegorocznego Kongresu wspólnie z innymi instytucjami, gdyż jednoczy to zróżnicowaną, a tym samym podzieloną branżę. Cieszy nas również frekwencja, która przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Na szczególną uwagę zasługuje także fakt, iż podczas Kongresu obecna była silna reprezentacja polskich producentów – gościliśmy ponad 50 osób reprezentujących krajowych producentów części, a niektórzy z nich byli aktywnie zaangażowani podczas paneli dyskusyjnych. Ich udział w naszych wydarzeniach pozwala nawiązać tym firmom kontakty z sieciami dystrybucyjnymi co w konsekwencji, dzięki działalności SDCM prowadzi do rozwoju ich współpracy handlowej. Frekwencja na naszym Kongresie świadczy o tym, że nasze doroczne wydarzenia, stały się dla przedstawicieli przemysłu i rynku motoryzacyjnego, punktem obowiązkowym – spotkaniem, na którym po prostu trzeba być – wskazuje Alfred Franke, Prezes Zarządu SDCM.

– Jest to także swego rodzaju wyraz zaufania do pracy wykonywanej przez nasze Stowarzyszenie, które doceniają firmy, ciągle zasilające nasze szeregi. Jedynie w tym roku do naszej organizacji przystąpiło 11 firm – dodaje Franke . 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!