Transport baterii litowo-jonowych – na co zwrócić uwagę?

17 czerwca 2021, 8:03

Łańcuch dostaw baterii dla branży motoryzacyjnej rozwija się w szybkim tempie, na co wpływa rosnąca popularność aut elektrycznych. Według Automotive from Ultimamedia, do 2030 roku 53% sprzedawanych na świecie nowych samochodów będzie w pełni elektryczna lub hybrydowa. Specjaliści GEFCO, operatora logistycznego dla branży motoryzacyjnej, przedstawiają cztery wskazówki w zakresie transportu baterii litowo-jonowych do samochodów elektrycznych.

Akumulatory litowo-jonowe mają kluczowe znaczenie dla sukcesu strategii producentów samochodów w odniesieniu do poprawy zasięgu i konkurencyjności cenowej pojazdów elektrycznych (EV). Ponieważ bateria stanowi co najmniej 30% wartości nowego pojazdu, producenci samochodów oraz producenci baterii dążą do poprawy jakości baterii i obniżenia cen do poziomu poniżej 100 dolarów za kilowatogodzinę (kWh), co oznacza, że pojazdy elektryczne mogą konkurować z tradycyjnymi autami z silnikiem spalinowym.

Technologia baterii oraz ich ceny to nie jedyne ważne czynniki. Wraz ze wzrostem popytu na pojazdy elektryczne, dla branży motoryzacyjnej szczególnie istotne staje się zarządzanie zakupami i produkcją baterii. Jak podkreślają specjaliści GEFCO, pojawiają się też inne istotne pytania, na przykład, czy podaż nadąży za popytem na baterie w całym łańcuchu dostaw.

Baterie litowo-jonowe są klasyfikowane jako towary niebezpieczne, a ich transport jest ściśle regulowany. Mogą być również transportowane jako odpady niebezpieczne i podlegać odrębnym przepisom prawa krajowego lub lokalnego. Dlatego nie mogą być przewożone jako ładunki standardowe. Baterie są wrażliwe na czynniki zewnętrzne, takie jak wysokie temperatury, nadmierna wilgotność i silny wstrząs, co wymaga zwrócenia większej uwagi na kwestie ich pakowania. Przepisy różnią się w zależności od środka transportu oraz kraju, na którego terenie baterie są składowane.

Jak bezproblemowo transportować akumulatory litowo-jonowe?

Po pierwsze, zadbaj o doskonałe przygotowanie przesyłki, obejmujące kwestię pakowania i dokumentacji. Sprawdź prawidłową identyfikację baterii oraz czy opakowanie spełnia zapisy regulacji o transporcie towarów niebezpiecznych. Jak podkreślają specjaliści GEFCO, należy pamiętać, że metody pakowania różnią się, gdy bateria jest zużyta lub jeśli stanowi znaczne zagrożenie podczas transportu. Ważne jest też oznakowanie i etykietowanie baterii, zgodne z wytycznymi i przekazanie pełnych informacji o towarze.

Po drugie, powierz transport zaufanemu operatorowi logistycznemu, który nadzoruje przestrzeganie zasad załadunku, bezpieczeństwa zgodnie z regulacjami o transporcie towarów niebezpiecznych oraz innymi przepisami prawa krajowego. Istotne jest sprawdzenie stanu opakowań przed rozładunkiem i przestrzeganie zasad rozładunku, a dodatkową wartością współpracy z zaufanym operatorem logistycznym jest wiedza branżowa oraz szkolenia.

Upewnij się również, że twój partner poradzi sobie z etapem po rozładunku. Należy wziąć pod uwagę możliwość istnienia odrębnych przepisów lokalnych dotyczących bezpiecznego magazynowania baterii, a także inne kwestie, takie jak na przykład wymagania ubezpieczycieli względem towaru.

Możliwość śledzenia transportu to kwestia priorytetowa. Transport baterii musi odbywać się przy wykorzystaniu narzędzi do śledzenia towarów w czasie rzeczywistym. Śledzenia wymaga również dokumentacja celna i dla towarów niebezpiecznych. W przypadku wystąpienia zakłóceń wpływających na czas tranzytu, taka informacja powinna natychmiast trafić do najważniejszych osób odpowiedzialnych za transport. Na przykład specjalisty ds. bezpieczeństwa w celu wdrożenia środków wskazanych w przepisach. W sytuacjach awaryjnych ważna jest możliwość interwencji u władz lokalnych czy na przykład zorganizowanie tymczasowego postoju transportu na terenie autoryzowanego operatora 3PL – podkreślają eksperci GEFCO.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!