Najnowsze dane na temat motoryzacyjnego rynku wtórnego

13 grudnia 2021, 8:48

Podczas XVI Kongresu Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego przedstawione zostały aktualne wyniki badań, dotyczących sytuacji rynkowej producentów, dystrybutorów części oraz warsztatów samochodowych.

Prezentacji danych rynkowych dokonali Alfred Franke (wieloletni prezes SDCM, współwłaściciel Grupy Medialnej MotoFocus) oraz Martyna Dziubak (dyrektor ds. sektora motoryzacyjnego i TSL Santander Bank Polska).

Prelegenci rozpoczęli od prognozy dotyczącej spodziewanej liczby samochodów, która będzie poruszać się po polskich drogach na koniec 2021 roku. Może być ich już nawet 19,8 mln. Swego rodzaju zagadką jest kształtowanie się średniego wieku pojazdów w Polsce za sprawą samochodów używanych, które importowane są w znacznej liczbie. Co prawda importujemy coraz starsze samochody (aktualna średnia to 12 lat) – jednak i tak są one młodsze niż obecny średni wiek pojazdów w Polsce (blisko 15 lat).

Producenci IAM – podsumowanie roku

Prelegenci zaprezentowali procentowe zmiany przychodów producentów części, dostarczających swoje wyroby na rynek wtórny (IAM). Na początek porównano pierwsze półrocze 2021 r. oraz drugie półrocze 2020 r. Przychody w tej relacji wzrosły u ponad 80% przedsiębiorców, co wskazuje na dobre odbicie firm po problemach z początku pandemii. Porównanie 3 kwartału 2021 r. do 2 kwartału 2021 r. przynosi jednak nieco mniej optymistyczne wnioski – tutaj również większość zbadanych producentów zanotowała wzrost, ale bardziej zauważalny był odsetek firm notujących spadki przychodów.

Rok 2021 stał nadal pod znakiem pandemii COVID-19. Znalazła ona odzwierciedlenie w zaburzeniach łańcuchów dostaw, które spowodowały problemy z dostępem do podzespołów. Niedobór surowców, półprzewodników i komponentów spowodował wzrost cen. Rosły także koszty energii i pracy. Rynek pracownika, wbrew prognozom dokonywanym w czasie pandemii nie wyhamował. Zdaniem Martyny Dziubak z Santander Bank Polska, szacuje się, że w przyszłym roku średnie wynagrodzenia wzrosną o ok. 8%.

Obserwowane problemy skłaniały producentów części do poszukiwania możliwości wzrostu poprzez eksport. Jak wykazały badania, u większości producentów eksport wzrósł w roku 2021.

Podczas sesji odbyło się głosowanie online na żywo za pośrednictwem komputerów lub smartfonów. Producenci części na aftermarket zostali zapytani o ich prognozy dotyczące przychodów w 2022 r. Mimo zauważalnych trudności na rynku, okazały się one optymistyczne.

Dystrybutorzy w roku 2021

Większość dystrybutorów części, którzy wzięli udział w badaniu MotoFocus.pl, przeprowadzonym dla SDCM oraz Santander Bank Polska zanotowała wzrost przychodów w 2021 r. Nastąpiło to głównie dzięki dobrej sprzedaży krajowej oraz wzrostowi eksportu.

Ten segment branży także borykał się jednak z problemami. 61% ankietowanych dystrybutorów przyznało, że występują lub występowały u nich istotne trudności z dostępnością części. Tylko 3% badanych stwierdziło, że nie zanotowało takich komplikacji w swojej działalności.

Także dystrybutorzy wzięli udział w badaniu online. Zapytano ich o prognozy dotyczące przychodów w roku 2022. Wyniki badania, podobnie jak u producentów, wykazały optymistyczne nastawienie, acz grupa sceptyków była w tym przypadku nieco większa.

Warsztaty samochodowe podsumowują rok

Wyniki aktualnego badania wskazują, że rok 2021 był udany dla warsztatów pod względem liczby klientów. Tylko co ósmy badany stwierdził, że w trwającym roku liczba klientów jego warsztatu spadła. Przełożyło się to na rosnące przychody, jednak w mijającym roku w znacznym stopniu wzrastały także koszty działalności warsztatów.

Mimo dużej konkurencji na rynku napraw, wzrost kosztów skłonił większość warsztatów do podnoszenia cen. Według badania ceny za roboczogodzinę w 2021 roku podniosła zdecydowana większość warsztatów. Nie zrobiło tego tylko 14% badanych warsztatów.

Jako najważniejsze wyzwanie dla swojej działalności w 2022 r. przedstawiciele warsztatów samochodowych wskazali w badaniu online ograniczoną dostępność części lub materiałów do ich produkcji, co może być nieco zaskakujące. Większość warsztatów w roku 2021 r. spotkała się z takim problemem, jednak jego rozwiązanie było zwykle możliwe bez znacznych trudności. W jaki sposób? W przypadku braku poszukiwanej części, niemal połowa warsztatów kupuje produkt u innego dystrybutora. Mniejsza jest grupa tych warsztatów, które decydują się wybrać w takiej sytuacji inną część u tego samego dystrybutora.

Na drugim miejscu na liście wyzwań dla warsztatów w 2022 r. wskazano rosnące koszty działalności. Jako ważny zaznaczono także problem ze znalezieniem pracowników.

Wnioski

Park samochodowy powiększa się, a ze względu na odchodzenie od napędów spalinowych w przyszłości będzie się starzał, prawdopodobnie będzie też wymagał coraz bardziej skomplikowanych procedur napraw. Wzrośnie zatem prawdopodobnie liczba klientów w warsztatach, a wydatki kierowców na naprawy także będą rosły (głównie ze względu na wspomniane, większe zaawansowanie techniczne współcześnie użytkowanych pojazdów). Rynek pracownika wymusza wzrost płac, rosną też koszty prowadzenia działalności. Jednakże uczestnicy rynku części i napraw mogą patrzeć w przyszłość z optymizmem, podszytym jednak cienką warstwą niepokoju.

Obejrzyj nagranie sesji „Najnowsze dane na temat rynku motoryzacyjnego”, by poznać szczegółowe wyniki badań i analizy ekspertów:

Wkrótce dostępny będzie raport podsumowujący rok 2021 w branży motoryzacyjnej przygotowany przez Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych oraz Santander Bank Polska, przy współudziale MotoFocus.pl

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!