Wyniki sprzedaży pojazdów ciężarowych i autobusów w 2021 roku

24 stycznia 2022, 14:24

Zgodnie z przewidywaniami, rok 2021 był rokiem odbicia po fatalnym 2020 roku, w którym odnotowano bardzo duże spadki sprzedaży we wszystkich segmentach rynku pojazdów użytkowych. Wyniki sprzedaży były wyższe o ponad połowę, jednak nie obyło się bez turbulencji w postaci spadku dostępności komponentów czy zerwanych łańcuchów dostaw.

Pandemia nadal jest z nami obecna, choć na pracę fabryk już nie ma tak dużego wpływu, jak na początku kryzysu epidemiologicznego, w którym dochodziło nawet do czasowego zamykania zakładów. Największy wpływ na zeszłoroczne moce produkcyjne miała natomiast sytuacja z zakłóceniami dostaw surowców, półprzewodników i innych materiałów, która częściowo wyhamowała zapędy klientów na pozyskanie nowych pojazdów. Dochodziło do niespotykanej wcześniej sytuacji, że dealerzy dosłownie nie mieli co sprzedawać. Na tak duży popyt nałożyło się m.in. wcześniejsze globalne zamrożenie światowych gospodarek, przez co przewoźnicy odkładali decyzję o wymianie floty (więcej o kolejkach po odbiór ciężarówek pisaliśmy tutaj).

Grudzień najlepszy od lat

Grudzień został najlepszym miesiącem sprzedażowym w 2021, ale okazało się, odnotowano w nim także najlepszy rezultat w całej historii pomiarów, dla wszystkich miesięcy. W grudniu 2021 roku zarejestrowano 3 818 pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t, co stanowi wzrost o 55,8% w stosunku do roku ubiegłego, z czego 3 677 stanowiły pojazdy ciężarowe. Reszta to autobusy w liczbie 141 sztuk.

Rynek pojazdów ciężarowych urósł o 59,3%, natomiast autobusów zmalał o 1,4% względem 2020 roku. Grupa pojazdów ciężarowych urosła we wszystkich podkategoriach, najwięcej przybyło ciągników siodłowych (wzrost aż o 78%), podwozi ciężarowych (o 26,4%) i samochodów specjalnych (o 6%).

Sprzedaż nowych ciężarówek i autobusów w 2021 roku

W 2021 roku zarejestrowano 34 040 nowych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t, co stanowi wzrost sprzedaży o 53,6% w stosunku do fatalnego roku 2020, w którym sprzedaż wyniosła łącznie 22 156 sztuk pojazdów ciężarowych i autobusów.

Ożywienie branży najbardziej było widoczne wśród producentów pojazdów ciężarowych, których sprzedano o 58,1% więcej (32 681 szt.) niż w roku 2020. Porównując te dane z danymi z 2019 roku, czyli roku przed wybuchem pandemii, otrzymujemy wzrost o 15,4%. Wówczas sprzedano łącznie 28 317 sztuk pojazdów ciężarowych.

Koniunktura nie sprzyja za to producentom autobusów. W tym segmencie odnotowano spadek o 8,7% (1 356 zarejestrowanych sztuk) od wyniku z 2020 roku (1 485 szt.), który już wówczas był fatalny, bo odnotowano niespełna 40% spadek sprzedaży względem 2019 roku (2 471 szt.).

Pierwsze rejestracje nowych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t
 2021 2020 % zmiana r/r
Samochody ciężarowe – razem     32 684       20 672 58,1%
samochody ciężarowe o DMC>3,5t       6 665         4 969 34,1%
samochody specjalne o DMC>3,5t       1 129         1 238 -8,8%
ciągniki siodłowe     24 890       14 465 72,1%
AUTOBUSY – RAZEM       1 356         1 486 -8,7%
RAZEM POJAZDY UŻYTKOWE     34 040       22 158 53,6%

Ranking sprzedaży pojazdów ciężarowych w Polsce

Pomimo trudności producentów z pozyskiwaniem niektórych materiałów niezbędnych do produkcji, zarejestrowano 32 684 samochody ciężarowe o DMC pow. 3,5t., z czego 24 890 sztuk to ciągniki siodłowe. W tym segmencie odnotowano najwyższy wzrost względem ubiegłego roku, bo o 72,1%.

Wśród samochodów najcięższych, o DMC przekraczającym 16 t., które stanowią ponad 92% rynku samochodów ciężarowych (o 3% więcej niż w roku poprzednim), na pierwszym miejscu ponownie znalazła się marka DAF, na drugim miejscu również nie było niespodzianki – Volvo Trucks, natomiast podium zamknął w tym roku Mercedes-Benz.

Tuż za podium uplasowała się marka MAN, a pierwszą piątkę uzupełniła Scania. Drugą piątkę otwiera Renault, na siódmym miejscu znalazła się marka IVECO, a na ósmym Ford Trucks, który jest najświeższą marką w rankingu i zakończył rok z najwyższym wzrostem (o 188%).

Ranking producentów pod względem liczby sprzedanych pojazdów ciężarowych o DMC pow. 16 t. w 2021 roku:

 1. DAF 7 348 sztuk (wzrost sprzedaży o 70%, 24% udziału w segmencie)
 2. VOLVO 5 544 sztuk (wzrost sprzedaży o 62%, 18% udziału w segmencie)
 3. MERCEDES-BENZ 5 008 sztuk (wzrost sprzedaży o +82%, 17% udziału w segmencie)
 4. MAN 4 628 sztuk (wzrost sprzedaży o +56%, 15% udziału w segmencie)
 5. SCANIA 4 575 sztuk (wzrost sprzedaży o +52%. 15% udziału w segmencie)
 6. RENAULT 1 572 sztuk (wzrost sprzedaży o 87,1%, 5,21% udziału w segmencie)
 7. IVECO 1 031 sztuk (wzrost sprzedaży o 66,4%, 3,42% udziału w segmencie)
 8. FORD TRUCKS 420 sztuk (wzrost sprzedaży o 187,7%, 1,39% udziału w segmencie)

Ogólny ranking sprzedaży pojazdów ciężarowych pow. 3,5t

W 2021 roku ponownie, jak w roku ubiegłym, na liczbę 32 684 nowych pojazdów ciężarowych w największym stopniu złożyło się pierwszych pięciu producentów, praktycznie podwajając sprzedaż z 2020 roku. Pierwsza piątka skupiła w 2021r. ponad 86% rynku, czyli tyle samo, co rok temu.

Na pierwszym miejscu uplasował się DAF z liczbą 7 459 sztuk. Drugie miejsce zgarnęło Volvo z wynikiem 5 558 sztuk. Zamykający podium Mercedes-Benz osiągnął liczbę 5 445 sztuk. Na miejscu czwartym marka MAN, która wydała klientom 5 149 pojazdów, natomiast na miejscu piątym uplasowała się Scania z wynikiem 4 575 sztuk.

 1. DAF 7 459 (+68%)
 2. VOLVO 5 558 (+62%)
 3. MERCEDES-BENZ 5 445 (+62%)
 4. MAN 5 149 szt. (+47%)
 5. SCANIA 4 575 szt. (+52%)
Ogólny ranking rejestracji pojazdów ciężarowych pow. 3,5t
Pozycja Marka 2021 2020 Zmiana % r/r
Ogółem Udział % w rynku Ogółem Udział % w rynku
1 DAF 7 459 22,8% 4441 21,48% 68,0%
2 VOLVO 5 558 17,0% 3 437 16,6% 61,7%
3 MERCEDES-BENZ 5 445 16,7% 3 357 16,2% 62,2%
4 MAN 5 143 15,7% 3 502 16,9% 46,9%
5 SCANIA 4 575 14,0% 3 006 14,5% 52,2%
6 IVECO 2 137 6,5% 1645 7,96% 29,9%
7 RENAULT 1 653 5,1% 906 4,38% 82,5%
8 FORD TRUCKS 420 1,39% 146 0,80% 187,7%
RAZEM 32 390 99,19% 20437 98,96% 58.4%
Pozostałe 294 0,81% 234 1,04% 25.6%
OGÓŁEM 32 684 100,00% 20671 100,00% 58.1%

Importujemy więcej używanych pojazdów użytkowych

Po rekordowym poprzednim grudniu w zestawieniu pojazdów używanych sprowadzanych z zagranicy, który był wówczas nader widoczny wśród spadków odnotowanych praktycznie we wszystkich segmentach rynku, pojazdy używane powróciły do trendu spadkowego w miesiącu zamykającym rok. W grupie używanych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t sprowadzanych do Polski z zagranicy, w grudniu 2021 r. zarejestrowano 2 877 szt. po 3,3% spadku r./r. z czego 2 585 sprowadzonych pojazdów to samochody ciężarowe. Resztę stanowią autobusy w liczbie 292 sztuk.

Ogólnie w całym 2021 roku sprowadzono 35 626 używanych pojazdów użytkowych, co stanowi wzrost o +20,7%, co może stanowić reakcję rynku na opóźnienia w dostawach nowych pojazdów i zwiększony popyt w branży. W tej liczbie znalazło się 32 908 samochodów ciężarowych i 2 718 autobusów. Wszystkich sprowadzonych używanych pojazdów było ponad 4,7% więcej niż zarejestrowano w tym czasie nowych.

O komentarze dotyczące sprzedaży pojazdów w 2021 r. poprosiliśmy wszystkich wiodących producentów ciężarówek. Otrzymane odpowiedzi będziemy dodawać na bieżąco, aktualizując artykuł.

Rok 2021 jest rokiem odbicia branży po fatalnym roku covidowym, w którym odnotowano masowe spadki sprzedaży. Jak oceniacie państwo ten rok z perspektywy producenta?

– Rok 2021 był dla Volvo Trucks Polska pod wieloma względami rekordowy. Po chwilowym załamaniu i niepewności wynikającej z rozwoju pandemii koronawirusa Sars-Cov-2, rynek samochodów ciężarowych w Polsce powyżej 16t urósł do historycznego poziomu 30 159 szt. czyniąc nasz kraj trzecim co do wielkości w Europie. Udział marki Volvo w tych dostawach był bardzo znaczący – 5 544 zarejestrowanych pojazdów (najlepszy wynik w historii Volvo Trucks w Polsce) i stabilne drugie miejsce na rynku (18,4%) – podobnie zresztą jak w roku 2020. W pierwszej połowie 2021 wprowadziliśmy do produkcji nowe modele pojazdów FH i FM, które spotkały się z bardzo dobrym odbiorem Klientów i spowodowały jeszcze większe zainteresowanie naszymi produktami. Oczywiście, problemy z dostępnością komponentów oraz związane z tym przestoje fabryk nie pozwoliły nam zrealizować zapotrzebowania jakie zgłaszali nasi Klienci. Jednakże, w naszej ocenie, pomimo trudnych warunków, udało nam się zrealizować sprzedaż na bardzo dobrym poziomie – mówi Monika Trzosek, Dyrektor Sprzedaży Volvo Trucks Polska.

Jak mocno sytuacja z brakiem dostępności surowców (m.in. półprzewodników czy stali) odbiła się na poziomie sprzedaży w tym roku i szacunkowo o ile procent mogłaby jeszcze wzrosnąć?

– Trudno oszacować te wartości. Musimy poczekać do 2023 i zobaczyć czy trend będzie nadal zwyżkowy i jak duże będą te wzrosty. Wtedy będzie można, mniej więcej, oszacować o ile większa mogłaby być nasza sprzedaż w zeszłym roku – mówi Monika Trzosek, Dyrektor Sprzedaży Volvo Trucks Polska.

W związku z gigantycznym popytem na pojazdy i małą dostępnością, klienci bardziej skłonni byli „brać co jest” czy woleli czekać na własną konfigurację?

– W przypadku Volvo Trucks Polska to zjawisko nie było realizowane na dużą skalę. Znacząca większość opcji jaką oferujemy była dostępna dla Klientów i nie miała wpływu na przyspieszenie czy też opóźnienie dostaw – mówi Monika Trzosek, Dyrektor Sprzedaży Volvo Trucks Polska.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!