Podsumowanie sprzedaży naczep i przyczep w 2022 roku

23 stycznia 2023, 9:24

Mocne odbicie rynku naczep i przyczep w 2022 roku zostało wyhamowane. Wzrost sprzedaży, który był bardzo mocno widoczny w 2021 roku, został zniwelowany przez wyzwania, z jakimi musieli się zmierzyć producenci. Problemy z dostępnością surowców i komponentów przez wojnę na Ukrainie były niestety widoczne, ale nie tylko to hamowało branżę.

naczepy
Zdjęcie ilustracyjne

Na kształtowanie się popytu na naczepy i przyczepy miała wpływ niepewna sytuacja gospodarcza, która została zachwiana przez trwający konflikt w Ukrainie. Także przez wojnę ekonomiczną w postaci nałożonych poważnych sankcji na Rosję oraz odpływ ukraińskich kierowców zawodowych, którzy jeździli wcześniej dla polskich przewoźników. Doliczając do tego walkę z ekonomicznymi skutkami pandemii, to tylko jedne z głównych wyzwań, z jakimi boryka się branża, lecz mają one bezpośredni wpływ na funkcjonowanie branży transportowej w Polsce. Niemniej, by obraz nie wyglądał na czarno-biały, warto wspomnieć, że pomimo stosunkowo mniej stabilnego rynku udało się wypracować bardzo dobre wyniki, lepsze niż w latach 2018 czy 2019.

Sprzedaż nowych przyczep i naczep w Polsce w 2022 roku

2022 rok przyniósł spadek sprzedaży praktycznie we wszystkich segmentach. Nowych naczep i przyczep wszystkich rodzajów zarejestrowano łącznie 93 199 i jest to wynik gorszy o 12,7% względem roku 2021, który był wówczas rekordowy (106 809 szt). Niemniej nie jest to wynik zły, bowiem w 2019 roku, czyli ostatnim sprzed nadejścia różnych kryzysów, sprzedaż wyniosła nieco ponad 82 tys. Mówimy więc nadal o dobrym wyniku w 2022 roku. Cały segment przyczep skurczył się o 12,5% osiągając wynik 67 792 szt., natomiast segment naczep o -13,3% z rezultatem 25 407 sztuk.

Pierwsze rejestracje nowych przyczep i naczep (w tym przyczepy lekkie)
Rok 2022 2021 % zmiana r/r
Przyczepy ciężarowe 12 075 13 965 -13,5%
Przyczepy specjalne 2 457  2 307 6,5%
Przyczepy lekkie 45 177 52 587 -14,1%
Przyczepy ciężarowe rolnicze 8 079 8 644 -6,5%
Przyczepy inne 4 2 100%
Razem przyczepy 67 792 77 505 -12,5%
Naczepy ciężarowe 25 394 29 289 -13,3%
Naczepy specjalne 13 15 -13,3%
Razem naczepy      25 407 29 304 -13,3%
Łącznie naczepy i przyczepy 93 199    106 809    -12,7%

Najbardziej interesująca w tym zestawieniu kategoria naczep i przyczep ciężarowych w 2022 roku nie odnotowała spektakularnego wzrostu, jak we wcześniejszym zestawieniu (przypomnijmy, że poziom wzrostu rejestracji naczep ciężarowych w 2021 roku wyniósł 98,8% względem roku 2020, natomiast cały segment wzrósł wówczas o 95%).

W 2022 roku w sektorze naczep i przyczep o DMC powyżej 3,5t odnotowano 28 225 rejestracji, co oznacza spadek o 12% względem wybitnie dobrego 2021 roku. Przyczepy ciężarowe są jedną z niewielu kategorii, w której odnotowano wzrost sprzedaży osiągając wynik 2 825 sztuk (+2,5%). Naczepy sprzedawały się gorzej niż w 2021 roku o 13,3% i zakończyły poprzedni rok liczbą 25 386 zarejestrowanych sztuk.

Pierwsze rejestracje nowych przyczep i naczep (ciężarowych i specjalnych)
Rok 2021  2022 % zmiana r/r
Przyczepy ciężarowe 2 740 2 809 2,5%
Przyczepy specjalne 31 30 -3,2%
Razem przyczepy 2 771 2 839 2,5%
Naczepy ciężarowe 29 273 25 379 -13,3%
Naczepy specjalne 13 7 -46,2%
Razem naczepy 29 286 25 386 -13,3%
ŁĄCZNIE NACZEPY I PRZYCZEPY 32 057 28 225 -12%

Sprzedaż przyczep i naczep w Polsce – ranking marek

W ogólnym rankingu sprzedaży przyczep i naczep powyżej 3,5t, ponownie najpopularniejszą marką okazała się Schmitz Cargobull, która wydała klientom łącznie 6 284 sztuk pojazdów, co okazało się gorszym wynikiem o 24,9% względem 2021 roku (w ramach przypomnienia, każdy producent z tego rankingu zakończył 2021 rok z mniej lub bardziej spektakularnymi wzrostami r./r.).

W pierwszej piątce rankingu doszło do niewielkiego przetasowania. Na drugie miejsce w roku 2022 wskoczyła polska marka Wielton, która wydała swoim klientom 4 418 sztuk pojazdów i odnotowała wzrost o 8,3% względem 2021 roku. Tym samym marka Krone spadła na trzecią lokatę z liczbą 4 131 sztuk pojazdów i odnotowuje spadek aż o 32,4% względem roku ubiegłego.

Tuż za podium uplasował się Koegel, który wydał swoim klientom 2 633 pojazdy. Niestety marce nie udało się ochronić przed spadkiem sprzedaży, który wyniósł 6,4%. Pierwszą piątkę zamyka Schwarzmueller, który odnotował wzrost o 15,7% r./r., wydając 1634 sztuki pojazdów. Wyżej wymienione marki odpowiadają za 66,71% udziału w rynku sprzedaży naczep i przyczep w 2022 roku.

  1. SCHMITZ CARGOBULL 6 284 (-24,9%)
  2. WIELTON 4 418 (+8,3%)
  3. KRONE 4 131 (-32,4%)
  4. KOEGEL 2 633 (-6,4%)
  5. SCHWARZMUELLER 1 364 (+15,7%)
Ranking sprzedaży nowych przyczep i naczep (ciężarowe i specjalne)
Pozycja Marka 2022 2021 Zmiana % r/r
Liczba sztuk Udział w rynku Liczba sztuk Udział w rynku
1 SCHMITZ CARGOBULL 6 284 22,26% 8365 26,09% -24,9%
2 WIELTON 4 418 15,65% 4 080 12,73% 8,3%
3 KRONE 4 131 14,64% 6 111 19,06% -32,4%
4 KOEGEL 2 633 9,33% 2814 8,78% -6,4%
5 SCHWARZMUELLER 1 364 4,83% 1179 3,68% 15,7%
6 KAESSBOHRER 806 2,86% 807 2,52% -0,1%
7 WECON 763 2,70% 725 2,26% 5,2%
8 BODEX 646 2,29% 685 2,14% -5,7%
9 BERGER 534 1,89% 480 1,50% 11,3%
10 GNIOTPOL 518 1,84% 478 1,49% 8,4%
11 ZASŁAW 494 1,75% 477 1,49% 3,6%
12 KEMPF 428 1,52% 387 1,21% 10,6%
13 FLIEGL 376 1,33% 413 1,29% -9%
14 INTER CARS – FEBER 305 1,08% 338 1,05% -9,8%
15 MEGA 291 1,03% 273 0,85% 6,6%
16 REDOS 255 0,90% 275 0,86% -7,3%
17 CIMS 242 0,86% 303 0,95% -20,1%
18 LAMBERET 238 0,84% 111 0,35% 114,4%
19 MHS 233 0,83% 232 0,72% 0,4%
20 BENALU 167 0,59% 198 0,62% -15,7%
Pozostałe 3 099 11% 3201 10% -6,8%
Łącznie 28 225 100% 32057 100% -12%

Ranking sprzedaży przyczep i naczep według segmentu

Najczęściej zamawianym typem naczep i przyczep w 2022 roku były platformy i zabudowy skrzyniowe (w tym kurtynowe i skrzyniowo-plandekowe). W roku 2022 przybyło ich łącznie 16 977 (spadek o 5% r./r.) Udział w rynku tego segmentu zwiększył się z 56 do 60%. Najwięcej tego typu naczep i przyczep wydała marka Wielton (3 544 sztuk, wzrost o 26%), następnie Krone (3 276 sztuk, spadek o 24%), Schmitz Cargobull (3 228 sztuk, spadek o 20%) oraz Koegel (2 520 sztuk, spadek o 6%).

Drugim najchętniej zamiawianym typem naczep i przyczep okazały się furgony, których zarejestrowano łącznie 4 610 sztuk (w tym 1 999 chłodni, 1 634 izoterm i 970 furgonów uniwersalnych), co stanowi spadek o 31% r./r. Udział w rynku tego segmentu zmalał z 21 do 16%. Najwięcej chłodni i izoterm wydała swoim klientom marka Schmitz Cargobull (odpowiednio 1 363 chłodnie i 1 322 izotermy), Krone (1 178 chłodni i 309 izoterm), a także Lamberet (238 chłodni).

Na ostatnim miejscu podium uplasowały się wywrotki, których zarejestrowano 2 769 sztuk (spadek o 16% r./r.). Udział w rynku tego segmentu zmalał z 10,5 do 10%. Najwięcej pojazdów wydała marka Bodex (471 sztuk, spadek o 14%), dalej uplasowały się Kempf (428 sztuk, wzrost o11%), Wielton (309 sztuk, spadek o 41%), Inter-Cars Feber (301 sztuk, spadek o 10%) i Mega (275 sztuk, wzrost o 5%).

W grupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t, zarejestrowano w 2022 roku także 709 cystern (spadek o 7%) i 532 naczep/przyczep kłonicowych (wzrost o 17%).

  1. Platforma/skrzynia 16 977 sztuk (+123%)
  2. Furgony 4 610 sztuk (-31%)
  3. Wywrotki 2 769 sztuk (-16%)
  4. Cysterny 709 sztuk (-7%)
  5. Kłonicowa 532 sztuk (17%)

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!