Koronawirus: wyniki drugiej ankiety dla kierowców zawodowych

, 4 maja 2020, 13:28

W naszej pierwszej ankiecie, przeprowadzonej w pierwszych tygodniach zagrożenia epidemicznego, aż 69,4% kierowców przyznało, że w stopniu znacznym lub bardzo znacznym odczuwa zagrożenie podczas wykonywania swoich obowiązków. Obecnie sytuacja ta uległa zmianie. Być może ze względu na środki bezpieczeństwa wdrożone przez firmy, poważne zagrożenie czuje tylko 29,1% badanych. O ponad 10% wzrosła także liczba kierowców, którzy w ogóle nie odczuwają zagrożenia.

Kierowcy mogli ocenić jakość działań ochronnych / profilaktycznych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa, które wprowadzono w ich firmach w skali od 1 do 10 (1 – bardzo źle, 10 – bardzo dobrze). Wskazania w wielu wypadkach były skrajnie różne, ale uśredniony rezultat to 5,27.

Kierowcy potwierdzili deklaracje właścicieli firm transportowych, którzy w dedykowanej im ankiecie przyznali, że obecnie w niewielkim stopniu borykają się z problemem braku pracowników z powodu pandemii. Co więcej, zdaniem kierowców, zdecydowana większość firm w ogóle nie odczuwa podobnych problemów.

Kierowcy patrzą na rynek transportowy z nieco innej perspektywy niż ich pracodawcy. Przewidują oni spadek liczby usług świadczonych przez ich firmy, ale w odróżnieniu od pracodawców, w większości nie uważają go za bardzo poważny. Co jednak ciekawe, niemal co trzeci kierowca wskazał, że liczba usług wykonywanych przez jego firmę pozostanie na takim samym poziomie jak przed kryzysem lub wzrośnie. Podobne odpowiedzi wskazało zaledwie 1,7% właścicieli firm.

Kierowcy zauważają także problemy z brakiem zleceń przewozowych, inaczej jednak niż właściciele firm szacują ich skalę. Tylko co dziesiąty pracodawca uznał, że nie dostrzega problemu z brakiem zleceń lub dostrzega go w niewielkim stopniu. W opinii kierowców w takiej sytuacji jest ponad 62% ich pracodawców.

Obniżenia wynagrodzeń kierowców, zdaniem samych zainteresowanych, dokonała dotychczas mniej niż jedna trzecia firm. W większości przypadków, kierowcy deklarują, że ich wynagrodzenia – przynajmniej w najbliższym czasie nie będą obniżane.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!