Spedycja i transport międzynarodowy dla logistyków i spedytorów – szkolenie

12 stycznia 2007, 0:00

Akademia Dashofera zaprasza w styczniu na szkolenie Pt. „Spedycja i transport międzynarodowy dla logistyków i spedytorów”.

Program
1. Spedycja w transakcjach międzynarodowych
a) umowa przewozu a umowa spedycji – podobieństwa, różnice, pułapki
b) umowa spedycji wg Kodeksu cywilnego (obowiązki stron, odpowiedzialność, zleceniodawcy, odpowiedzialność spedytora, prawidłowy tryb reklamacji)

c) podstawowe dokumenty spedycyjne (zlecenie spedycyjne, instrukcja wysyłkowa, bordereau, nota bukingowa, FCA, FCR, Konosament FIATA FBL, inne)
d) ogólne Polskie Warunki Spedycyjne – wersja 1995 i 2002 (zakres i podstawy stosowania: czy są obowiązkowe? Konsekwencje stosowania OPWS 2002)
e) rynek usług spedycyjnych w Polsce, jak staranny eksporter powinien wybierać swojego spedytora
2. Ubezpieczenie w transporcie
a) rodzaje / podział ubezpieczeń: OCP (przewoźnika), CARGO (ładunku) i OCS (spedytora) – specyfika, różnice, pułapki
b) wyjaśnienie pojęć: wartość ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, franszyza integralna, franszyza redukcyjna, udział własny
c) rodzaje polis: jednostkowa, generalna, obrotowa, odpisowa
d) rodzaje i przyczyny powstawania szkód w ładunkach

e) ryzyko związane z transportem towarów – INCOTERMS 2000
f) instytutowe Klauzule Ładunkowe: A, B, C
g) praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych – likwidacja szkód, dokumentowanie
3. Transport międzynarodowy
a) umowa przewozu
b) ustawa Prawo przewozowe a Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów – CMR (zakres stosowania, różnice) – transport samochodowy

c) ustawa Prawo przewozowe a Konwencja CIM – transport kolejowy
d) ustawa Prawo przewozowe a Konwencja Warszawska – transport lotniczy
e) obowiązki stron (odpowiedzialność i prawa nadawcy, odpowiedzialność i prawa przewoźnika, odpowiedzialność i prawa odbiorcy towaru)
f) system domniemań prawnych zwalniający przewoźnika od odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę towaru
g) pojęcie osoby uprawnionej
h) kto i na jakiej podstawie może składać reklamacje do przewoźnika?
i) prawidłowy sposób składania reklamacji u przewoźnika
4. Panel dyskusyjny, wymiana doświadczeń uczestników

Uczestnicy
Na seminarium zapraszamy pracowników firm spedycyjnych, transportowych i dystrybucyjnych, a także logistyków, specjalistów ds. logistyki i transportu w dużych koncernach, którzy obsługują obrót towarowy dokonywany różnymi środkami transportu.

Cel seminarium
Celem seminarium jest pogłębienie wiedzy na temat transportu i spedycji w obrocie międzynarodowym, wymiana doświadczeń, przekazanie praktycznych informacji na temat umowy spedycji i przewozu oraz ubezpieczenia w transporcie.
Referent – Andrzej Sikorski

Koszt uczestnictwa
466.65 PLN + 22%VAT za zgłoszenie do dnia 17.01.2007, przysługuje rabat 15%!
549.00 PLN + 22%VAT
dla jednej osoby

Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu seminarium

Więcej informacji: http://www.akademiadashofera.pl/?d=seminaria&id=275&z=#terminy

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!