Menu

Lista artykułów Tag - Szkolenie

Szkolenia Volvo

Niebawem wejdzie w życie dyrektywa Unii Europejskiej nakładająca na firmy transportowe obowiązek organizowania szkoleń dla swoich pracowników. Firma Volvo opracowała już zakrojony na szeroką skalę program takich szkoleń dla kierowców samochodów ciężarowych, dostosowany do rzeczywistych sytuacji i warunków jazdy. W myśl dyrektywy Unii Europejskiej począwszy od września 2009 r. na wszystkie firmy transportowe zostanie nałożony […]

Spedycja dla logistyków – szkolenie

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych wiadomości i umiejętności w zakresie współpracy z zawodowymi spedytorami i przewoźnikami, a także poprawnego wypełniania dokumentów występujących w procesach spedycyjnych i transportowych. Zajęcia mają charakter warsztatów, w czasie których przeprowadzane są casy dotyczące prezentowanych zagadnień. Uczestnicy szkolenia mają również możliwość sprawdzenia własnych umiejętności wypełniania dokumentów spedycyjnych i transportowych, a […]

Efektywna organizacja magazynu

Uczestnicy zdobędą umiejętność efektywnego zarządzania magazynem, umiejętność stosowania metod i technik optymalizacji przepływu materiałów w łańcuchu dostaw, umiejętność minimalizacji kosztów magazynowych. Termin szkolenia: 05-06.06.2008 r. Miejsce szkolenia: Warszawa, Centrum Finansowe Puławska, ul. Puławska 15 Wykładowca: Katarzyna Grzybowska Program szkolenia: Dzień pierwszy: 1. Magazyn- podsystem logistyczny 1.1 Rola i zadnia magazynów w zintegrowanych łańcuchach dostaw 1.2 […]

Zarządzanie Zapasami – szkolenie

Od menedżera zarządzającego zapasami wymaga się, w dużym uproszczeniu, aby zapewnił ciągłość dostaw przy minimalnym koszcie utrzymania zapasów. Zrealizowanie tego celu wymaga przynajmniej trzech podstawowych rzeczy: wiedzy ekonomicznej o funkcjonowaniu zapasów, umiejętności i odpowiednich narzędzi (analizy, wskaźniki) oraz … doświadczenia. Termin szkolenia: 19 – 20 czerwca 2008 Miejsce szkolenia: Jadwisin nad Zalewem Zegrzyńskim Prowadzący: Bogdan […]

INCOTERMS 2000 i ubezpieczenia w transporcie

Szkolenie to przeznaczone jest dla osób zawierających umowy kupna-sprzedaży w relacjach międzynarodowych(eksport, import, transakcje wewnątrz wspólnotowe) oraz osoby obsługujące takie transakcje. Program szkolenia:  1. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (tzw. Konwencja wiedeńska) zakres stosowania jakie warunku musi spełniać oferta rodzaje ofert: odwołalna, nieodwołalna skuteczne zawarcie umowy kupna-sprzedaży obowiązki sprzedającego obowiązki kupującego środki […]

Tachografy Cyfrowe – Szkolenie

LONTEX zaprasza na seminarium przygotowujące do egzaminu na technika warsztatu tachografów cyfrowych. Szkolenie odbędzie się w dniach: 24 – 27.06.2008 w siedzibie firmy LONTEX w Czechowicach-Dziedzicach. Każdy kto zamierza przystąpić do państwowego egzaminu w Głównym Urzędzie Miar nadającego uprawnienia technika warsztatowego do wykonywania sprawdzeń tachografów cyfrowych powinien wziąć udział w szkoleniu organizowanym przez LONTEX. Uczestnicy […]

„Nowoczesne systemy logistyczne” – Szkolenie

Logistyka jest jednym z najszybciej rozwijających się obszarów zarządzania. Ważne jest dla przyszłości firmy, aby wybrać właściwą drogę rozwoju systemu logistycznego przedsiębiorstwa oraz wprowadzać na czas odpowiednie do wymogów rynku i możliwości firmy zmiany w procesach logistycznych. Uczestnicy w trakcie szkolenia otrzymają wiedzę związaną z praktycznymi zastosowaniami Lean Management i ECR(ang. Efficient Consumer Response) znanego […]