Usuwanie powietrza po naprawie sprzęgła

, 16 marca 2012, 12:59

Problemy ze zmianą biegów i sprzęganiem oraz nietypowe dźwięki podczas zmiany biegów, mogą wynikać z obecności powietrza w układzie hydraulicznym. W przypadku naprawy sprzęgła, po jej zakończeniu należy zadbać o dokładne usunięcie powietrza z układu hydraulicznego. W przypadku wymiany elementów układu hydraulicznego, spust powietrza powinien zostać przeprowadzony zgodnie z wytycznymi producenta pojazdu.

Pozbywanie się powietrza za pomocą urządzenia odpowietrzającego

Usuwanie powietrza z układu hydraulicznegPrzystępując do pracy, należy sprawdzić, czy siłownik wysprzęglika, koncentryczny siłownik wysprzęglika (CSC – concentric slave cylinder) oraz sprzęgło są prawidłowo zamontowane. Również silnik i skrzynia biegów muszą być poprawnie połączone i skręcone ze sobą.

Po podłączeniu urządzenia odpowietrzającego do zbiornika płynu, na zamknięty układ hydrauliczny zaczyna działać ciśnienie. W tym momencie, pedał sprzęgła musi zostać maksymalnie aż do oporu odciągnięty w górę. Dzięki temu, płyn hydrauliczny może przepływać swobodnie. Należy przy tym upewnić się, że ilość płynu hydraulicznego w zbiorniku jest wystarczająca – jeśli nie, trzeba ją uzupełnić.

Dalsze kroki to podłączenie jednego końca przezroczystego wężyka do zaworka odpowietrzającego siłownika sprzęgła lub CSC, a drugiego do zbiorniczka wyłapującego nadwyżkę płynu. Otwarcie zaworu spustowego odpowietrznika polega na przekręceniu śruby o około jeden obrót. Zawór powinien zostać zakręcony dopiero w momencie, w którym płyn wydobywający się z siłownika będzie pozbawiony pęcherzyków powietrza.

Podczas prac, ciśnienie w układzie musi być utrzymywane na możliwe najniższym poziomie – im dłużej płyn hydrauliczny będzie przepływał, tym więcej powietrza wydostanie się z układu. Pedał sprzęgła nie może zostać zwolniony. Jeśli tak się stanie, może to doprowadzić nawet do uszkodzenia siłownika lub głównej pompy układu hydraulicznego w wyniku przekroczenia skoku technologicznego pracy tych elementów. Dopiero po zakręceniu zaworu i odłączeniu urządzenia spustowego, należy kilkakrotnie poruszyć pedałem sprzęgła w celu sprawdzenia poprawności działania układu. Oczywiście urządzenie odpowietrzające musi wtedy zostać wtedy odłączone.

Jednoczesne zadziałanie ciśnienia z urządzenia oraz nacisku pedała sprzęgła, może spowodować uszkodzenie uszczelniacza na siłowniku lub CSC.

Gdy standardowa procedura nie wystarczy

Jeśli opisany powyżej sposób nie przyniesie rezultatów, należy zastosować procedurę, zgodnie z którą spust powietrza następuje w odwrotnym kierunku. Oznacza to konieczność podłączenia urządzenia spustowego do głównej pompy układu hydraulicznego – płyn techniczny jest wówczas przepompowywany do zbiornika, z którego nadwyżka może być następnie wyssana za pomocą odpowiedniego urządzenia.

Warto pamiętać, że nieszczelność układu hydraulicznego również może prowadzić do korków powietrznych. Nieszczelność może zostać spowodowana m.in. w skutek przedostania się zanieczyszczeń do płynu hydraulicznego. Mogą to być np. pozostałości oleju mineralnego, którym traktuje się zapieczone połączenia w celu ich odrdzewienia. Nawet minimalne poluzowanie śruby upustowej, może prowadzić do przedostania się zanieczyszczeń do wnętrza układu hydraulicznego. Powstanie nieszczelności jest wówczas tylko kwestią czasu, stąd konieczne jest zachowanie nienagannej czystości wszystkich elementów podczas naprawy.

Inżynierowie ZF Services radzą, aby podczas spustu powietrza stosować wyłącznie wskazane urządzenia odpowietrzające i płyny techniczne (w tym olej hydrauliczny oraz płyn hamulcowy).
 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!