Menu

Lista artykułów Tag - Adblue

Niebieski problem: czy w Polsce zabraknie AdBlue?

Wśród wielu problemów, z którymi mierzą się przewoźnicy, znalazły się również kłopoty związane z płynem AdBlue. Chociaż produkcja tego dodatku w Polsce póki co nie jest zagrożona, w jego sprawie pojawił się już apel do polskiego rządu. Czy obawy branży TSL są uzasadnione?

Czujniki NOx w ofercie febi

W celu spełnienia aktualnie obowiązujących wysokich wymagań w zakresie emisji konieczna jest redukcja między innymi niebezpiecznych tlenków azotu zawartych w spalinach. Jest to możliwe dzięki chemicznemu procesowi, który do usuwania tlenu wykorzystuje czynnik selektywnie redukujący tlenki azotu NOx w spalinach.

Jak bezpiecznie przechowywać AdBlue?

Firma BlueMaster oferuje zbiorniki umożliwiające bezpieczne przechowywanie płynu AdBlue.  

Szkolenia z diagnostyki dla użytkowników Jaltest

Firma Autos zaprasza wszyst­kich użyt­kow­ni­ków dia­gno­sty­ki Jal­test na szko­le­nia, podczas którego zostaną poruszone te­ma­ty dia­gno­sty­ki ukła­dów Ad­blue w po­jaz­dach eu­ro5 i eu­ro6 oraz dia­gno­sty­ki au­to­ma­tycz­nych skrzyń bie­gów.

Roztwór mocznika w ofercie febi

Nazwa AdBlue jest powszechnie znaną marką prawnie chronioną przez Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA). Pod tym pojęciem kryje się roztwór składający się w 32,5 % z czystego mocznika i w 67,5 % z wody demineralizowanej. Mieszanka ta pozwala w silnikach wysokoprężnych zredukować emisję tlenków azotu o 90 %. Pozytywnym efektem ubocznym jest zmniejszenie zużycia paliwa nawet […]

AdBlue a norma Euro 6

Norma Euro 6 dotycząca emisji spalin to kolejna z serii dyrektyw wydanych przez Unię Europejską. Nowe przepisy ponownie obniżają wartości maksymalne dla emisji cząstek stałych i tlenków azotu w pojazdach.