Menu
Nowości Technika Ciekawostki
21.06 Solaris przyjął zamówienie na 88 autobusów. Gdzie zostaną wyeksportowane polskie autobusy? 21.06 Dwie marki ciężarówek patronatem klasy technicznej w szkole 21.06 Pierwsze egzemplarze elektrycznego eActrosa 400 już na polskich drogach 21.06 KSeF działa. Od kiedy będzie obowiązkowy? 21.06 Wyniki Fleet Derby 2024. Ten dostawczak wygrał w kategorii “elektryczne”

Lista artykułów Tag - Adblue

Pierwszy taki produkt na rynku z obniżonym śladem węglowym

Mniej niż 0,05 kg śladu węglowego na kilogram AdBlue posiada nowy produkt od BASF. Wartość ta obejmuje ilość dwutlenku węgla emitowaną od pozyskania surowca do opuszczenia fabryki. Warto wspomnieć, że dla produktów z surowców kopanych w Europie, standardowa norma na rynku wynosi min. 0,4 kg*.

Niebieski problem: czy w Polsce zabraknie AdBlue?

Wśród wielu problemów, z którymi mierzą się przewoźnicy, znalazły się również kłopoty związane z płynem AdBlue. Chociaż produkcja tego dodatku w Polsce póki co nie jest zagrożona, w jego sprawie pojawił się już apel do polskiego rządu. Czy obawy branży TSL są uzasadnione?

Czujniki NOx w ofercie febi

W celu spełnienia aktualnie obowiązujących wysokich wymagań w zakresie emisji konieczna jest redukcja między innymi niebezpiecznych tlenków azotu zawartych w spalinach. Jest to możliwe dzięki chemicznemu procesowi, który do usuwania tlenu wykorzystuje czynnik selektywnie redukujący tlenki azotu NOx w spalinach.

Jak bezpiecznie przechowywać AdBlue?

Firma BlueMaster oferuje zbiorniki umożliwiające bezpieczne przechowywanie płynu AdBlue.  

Szkolenia z diagnostyki dla użytkowników Jaltest

Firma Autos zaprasza wszyst­kich użyt­kow­ni­ków dia­gno­sty­ki Jal­test na szko­le­nia, podczas którego zostaną poruszone te­ma­ty dia­gno­sty­ki ukła­dów Ad­blue w po­jaz­dach eu­ro5 i eu­ro6 oraz dia­gno­sty­ki au­to­ma­tycz­nych skrzyń bie­gów.

Roztwór mocznika w ofercie febi

Nazwa AdBlue jest powszechnie znaną marką prawnie chronioną przez Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA). Pod tym pojęciem kryje się roztwór składający się w 32,5 % z czystego mocznika i w 67,5 % z wody demineralizowanej. Mieszanka ta pozwala w silnikach wysokoprężnych zredukować emisję tlenków azotu o 90 %. Pozytywnym efektem ubocznym jest zmniejszenie zużycia paliwa nawet […]