Lista artykułów Tag - Kalendarz

Wyniki konkursu z kalendarzami febi bilstein

Wiemy już, do kogo trafi 15 pachnących nowością kalendarzy febi bilstein na rok 2019. Zasady konkursu były proste – należało obejrzeć kalendarz w naszej galerii i napisać nam, który „miesiąc” prezentuje się najlepiej.

Kalendarz Autos na 2019 r.

Firma Autos zaprezentowała swój kalendarz na 2019 r. Ukaże się on w edycji limitowanej. 

Nietypowy duet w kalendarzu Grupy Wróbel

Grupa Wróbel przygotowała na nadchodzący rok kalendarz. Obok Actrosa, flagowego modelu Mercedes-Benz Truck, główną bohaterką zdjęć jest Miss Polski – Kamila Świerc.

Wygraj kalendarz febi na rok 2018 – wyniki

Najnowszy kaledarz febi to podróż „apokaliptycznym autem po piaskach wydm”. Co kryje się za tym enigmatycznym tytułem? Przede wszystkim egzotyczne pojazdy, atrakcyjne modelki i zapierające dech w piersiach krajobrazy. Przedstawiamy nazwiska laureatów naszego konkursu.

Kalendarz Inter Cars na rok 2018 – zapowiedź

Mamy już pierwsze zdjęcia z najnowszego kalendarza Inter Cars. Tym razem jego wiodącym motywem są zmysły, wyrażone przez grę kolorów światła na ciele kobiety…

Kalendarz febi na rok 2018

Egzotyczne pojazdy, atrakcyjne modelki i zapierające dech w piersiach krajobrazy: również 17. wydanie kalendarza warsztatowego febi oferuje mnóstwo doznań wzrokowych.

Kalendarz Autos na rok 2018 – pierwsze zdjęcia

Firma Autos ujawniła ku­li­sy pra­cy nad ko­lej­ną, li­mi­to­wa­ną edy­cją ka­len­da­rza. Ple­ne­rem se­sji zdję­cio­wej by­ło miej­sce, w któ­rym sa­mo­cho­dy cię­ża­ro­we po­zor­nie koń­czą swo­je ży­cie.

Afryka, samochody i modelki: nowy wygaszacz ekranu febi

Bezkresna plaża, lazurowe morze i do tego atrakcyjne kobiety: 16-te wydanie kalendarza warsztatowego febi bilstein eksponuje zmysłową stronę Afryki Południowej. Teraz dostępny jest także inspirowany kalendarzem wygaszacz ekranu.

Wielka premiera Kalendarza Autos 2017, który działa na wyobraźnię

„Jako dystrybutor asortymentu do pojazdów użytkowych współpracuje z wieloma klientami, a nasze części towarzyszą kierowcom w każdej trasie. To właśnie było punktem wyjścia dla nowego Kalendarza Autos na 2017 rok, jednak poza samymi częściami na jego kartach kierowcy towarzyszy piękna dziewczyna.” – powiedzieli przedstawiciele Autosa z okazji premiery kalendarza

Wiel­ka pre­mie­ra Ka­len­da­rza Au­tos 2017

Za­pra­sza­my na pre­mie­ro­wy po­kaz Ka­len­da­rza Au­tos 2017. Pięk­na ko­bie­ta, pięk­ne ka­dry i hi­sto­ria, któ­rej bo­ha­te­rem mo­że być każ­dy kie­row­ca cię­ża­rów­ki i nie tyl­ko. To wszyst­ko znaj­dzie­cie na kar­tach przy­szło­rocz­ne­go ka­len­da­rza innego niż wszystkie!