Menu

Lista artykułów Tag - kierowcy-zawodowi

Szósta edycja Profesjonalnych Kierowców ruszyła z nowymi szkoleniami

Wystartowała nowa edycja akcji Profesjonalni Kierowcy. Szósta edycja szkolenia dla kierowców zawodowych, pomimo panującej pandemii, cieszy się sporym zainteresowaniem. Do akcji przyłączają się w tym roku nowi partnerzy – Shell i Phillips, którzy odpowiadają za nowe panele szkoleniowe dotyczące specjalizacji danej marki w sektorze transportowym.

Tysiące Euro kary za błędy w wyliczaniu płacy minimalnej

Eksperci Grupy INELO alarmują, że w Niemczech, Francji oraz szczególnie w Austrii pojawia się coraz więcej kontroli związanych z respektowaniem dyrektywy o płacy minimalnej i delegowaniu pracowników w transporcie. Zaczęto również nakładać kary finansowe dla przewoźników omijających przepisy.

Kampania społeczna “Bez chemii na drodze” pomija kierowców zawodowych?

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zainicjowało ogólnopolską kampanię społeczną “Bez chemii na drodze”. Jej realizacją zajęła się Fundacja Poza Schematami. Celem jest rozpowszechnianie informacji na temat ryzyka związanego ze skutkami używania substancji psychoaktywnych na drodze. Pod koniec października zorganizowano więc konferencję prasową, której treść okazała się jednak co najmniej zadziwiająca…

Toalety pozamykane dla kierowców – wyniki ankiety

Interwencje zarówno mediów, jak i organizacji transportowych, w sprawie zamkniętych toalet dla kierowców zawodowych, zdały się nie przynieść oczekiwanych rezultatów. Tak wynika z naszej ankiety. Problem nadal istnieje i nie wiadomo kiedy, i czy w ogóle, sytuacja ulegnie poprawie.

Wydłuży się ważność uprawnień do kierowania pojazdami

Ministerstwo Infrastruktury zaproponowało rozwiązanie przedłużenia ważności prawa jazdy, w projekcie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Toalety pozamykane dla kierowców – to nie pierwszy raz [ankieta]

Temat stary jak świat powraca i uderza jeszcze mocniej. Kierowcy zawodowi nie raz narzekali na brak możliwości dostępu do toalety podczas załadunku lub rozładunku. Obecnie przez strach wywołany pandemią, ten problem uległ nasileniu i rozszerzył się nie tylko na np. centra logistyczne, ale także na niektóre stacje paliw.

Odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców zawodowych

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk informuje, że Polska działając na podstawie art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego wprowadza tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów art. 6-7 ww. rozporządzenia w stosunku do kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy osób i rzeczy.