Menu

Lista artykułów Tag - Pobór opłat

System elektronicznego poboru w Czechach działa na 100%

W ciągu pierwszych 10 dni funkcjonowania, w nowym systemie poboru opłat drogowych w Czechach zarejestrowanych było około 350 tys. pojazdów, co stanowi ponad 3/4 ich oczekiwanej liczby. 87,5 tys. zarejestrowanych ciężarówek pochodzi z Polski. W nadchodzących tygodniach do nowego systemu włączanych będzie stopniowo kolejnych 110 tys. pojazdów, w tym blisko 31 tys. polskich.

Korek na granicy polsko-czeskiej. Drony rozwiążą problem?

Już tylko tydzień pozostał do uruchomienia nowego systemu poboru opłat drogowych w Czechach, a ponad połowa polskich ciężarówek nadal nie posiada nowej jednostki podkładowej. Jeżeli do 1 grudnia przewoźnicy nie dopełnią formalności, istnieje ryzyko, że na polsko-czeskiej granicy dojdzie do sparaliżowania transportu.

Czym jest Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej?

Jedno konto, umowa i urządzenie do poboru opłat drogowych dla całej Europy. To, co przez lata było marzeniem międzynarodowych przewoźników, stopniowo staje się rzeczywistością za sprawą Europejskiej Usługi Opłaty Elektronicznej. EETS (European Electronic Toll Service) to porozumienie zakładające ujednolicenie systemów poboru myta we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.

viaTOLL – podsumowanie 2017 roku

Rekordowe wpływy (1,88 mld zł), rozszerzenie o ponad 360 km, coraz więcej ekologicznych pojazdów na polskich drogach oraz koszty operacyjne na poziomie 14% – tym właśnie charakteryzował się 2017 rok w systemie viaTOLL.

Przychody z systemu viaTOLL systematycznie rosną

Po zaledwie ośmiu miesiącach przygotowań, 3 lipca o 6.00 rano ruszył w Polsce system poboru opłat elektronicznych viaTOLL. Przez pierwsze 54 dni funkcjonowania, viaTOLL zarobił dla Skarbu Państwa prawie 80 milionów złotych. Do 22 sierpnia prawie 80 mln złotych Przychody osiągnięte w ramach systemu, które wpłynęły w lipcu 2011 roku na konto Krajowego Funduszu Drogowego […]

Kapsch TrafficCom wygrał przetarg w Johannesburgu

TMT Services and Supplies, spółka zależna Kapsch TrafficCom, zdobyła zlecony przez miasto Johannesburg kontrakt na instalację, a następnie obsługę Automatycznego Systemu Poboru Opłat (Automatic Fare Collections – AFC) w miejskiej flocie autobusowej. Wartość kontraktu wynosi 17,5 miliona euro. Wartość prac na początkowych etapach instalacji Automatycznego Systemu Poboru Opłat osiągnie około 11 milionów euro, natomiast wartość […]

Kapsch TrafficCom proponuje GDDKiA system DSRC

Kapsch TrafficCom zaproponowało w ofercie dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad system DSRC wypełniający wszystkie wymagania specyfikacji przetargowej i mieszczący się w budżecie określonym przez GDDKiA. Konsorcjum uważa termin realizacji elektronicznego systemu poboru opłat – 1 lipiec 2011 – za realistyczny. Kapsch TrafficCom złożył ofertę przetargu na zaprojektowanie, wdrożenie i obsługę elektronicznego systemu poboru […]

Niemal 100 tysięcy Polaków sprawdziło e-myto w Czechach

Ponad 93 tysiące polskich kierowców ciężarówek korzysta z elektronicznego systemu poboru opłat (ESP) w Czechach, generując tym samym 9 proc. wpływów czeskiego systemu (ustępują liczebnie jedynie kierowcom czeskim i słowackim). W Austrii zaś, po drogach porusza się niemal 50 tysięcy kierowców z Polski, co stanowi 6,5 proc. wpływów z ESP. Elektroniczny system poboru opłat (ESP) […]

Konsekwencje wprowadzenia Krajowego Systemu Opłat Drogowych – Konferencja Polskiego Kongresu Drogowego

W lipcu 2011 roku ma ruszyć w Polsce Krajowy System Opłat Drogowych, czyli nowa formuła opłat za korzystanie z autostrad i dróg ekspresowych przez samochody ciężarowe oraz autobusy. Nowe rozwiązanie będzie miało wymierny wpływ na funkcjonowanie gospodarki, regionów, miast i wsi, przedsiębiorstw oraz na kierowców, życie mieszkańców i środowisko naturalne. Jaki? O tym będzie można […]

Czy pobór opłat za korzystanie ze wszystkich dróg jest uzasadniony?

Pobór opłat od użytkowników dróg stanowi istotny element polityki transportowej wielu państw. Obecnie w Polsce buduje się wiele autostrad, kolejne będą powstawać w przyszłości, a wszystkie będą wymagały instalacji profesjonalnych i efektywnie działających systemów poboru opłat. Co więcej, Polska leży w centrum Europy a ruch tranzytowy z Niemiec, Czech, Ukrainy, Białorusi i Rosji stale rośnie. […]