Menu

Lista artykułów Tag - Szkolenie

Szkolenie dla osób pracujących przy transporcie i obsłudze zwierząt

Lubuski Klub Techniki i Racjonalizacji zaprasza na szkolenie dla osób pracujących przy transporcie i obsłudze zwierząt. Kurs przeznaczony jest dla osób bezpośrednio uczestniczących w procesie transportu, czyli: kierowców, konwojentów, pracowników baz przeładunkowych i punktów gromadzenia zwierząt. Odbycie szkolenia wskazane jest również dla przedsiębiorców, kadry kierowniczej i pracowników odpowiedzialnych za organizację transportu, zatrudnionych w firmach przewozowych […]

Szkolenie: Spedycja i Transport dla początkujących

Fundacja Rozwoju Rachunkowości zaprasza na szkolenie: Spedycja i Transport dla początkujących Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy umożliwiającej rozpoczęcie pracy w działach transportowych i spedycyjnych przedsiębiorstw. Uczestnicy będą po zakończeniu kursu przygotowywani do efektywnej pracy i prowadzenia działalności spedycyjno-transportowej. Zajęcia mają charakter warsztatów, z mikrowykładami, dyskusją, analizą dydaktycznych materiałów multimedialnych oraz praktycznymi indywidualnymi i grupowymi ćwiczeniami. […]

Postępowanie w sprawach z zakresu transportu drogowego

Wyższa Szkoła Cła i Logistyki przygotowała szkolenie z zakresu: Postępowanie w sprawach z zakresu transportu drogowego – wybrane zagadnienia i kwestie sporne. Uczestnicy podczas kursu zdobędą nowe i poszerzą posiadane wiadomości z zakresu kontroli transportu drogowego. Osoba po ukończeniu kursu: • Zna przepisy dotyczące kontroli transportu drogowego, • Posiada wiedzę o specyfice postępowania w sprawie […]

Szkolenie – transport morski i drogowy

Firma ABC Sikorski zapraszana szkolenie pt.: „Drogowa i morska spedycja międzynarodowa i transport w handlu zagranicznym”   Program szkolenia:   Dzień I     Umowa spedycji:         ogólna charakterystyka, podstawy prawne         zlecenie spedycyjne i inne dokumenty         relacje między spedytorem a zleceniodawcą         Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS)         dochodzenie roszczeń z umowy spedycji         […]

Spedycja i transport w transakcjach krajowych i międzynarodowych

Firma Masters CSB zaprasza na szkolenie: Spedycja i transport w transakcjach krajowych i międzynarodowych Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej zarządzającej transportem, spedycją ,pracowników odpowiedzialnych za planowanie i realizację procesów transportowych oraz sterowanie obrotem towarowym w firmie i logistyków. W ramach szkolenia przewiduje się zaprezentowanie szeregu praktycznych metod wykorzystywanych przy zarządzaniu procesami transportowymi i zarządzaniu […]

Kurs ADR Podstawowy

Firma EP Centrum Konferencji i Szkoleń zaprasza w czerwcu na szkolenie: „ADR Podstawowy”. Jest to kurs początkowy dla kandydatów na doradców ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych zgodnie z umową ADR. Program obejmuje tematy i zagadnienia zgodnie z Rozporządzeniem MI Dz. U. Nr 200 poz. 1654 – 56 godzin zajęć dydaktycznych w tym […]

Branża TSL a podatek VAT

Firma ECDDP przygotowała szkolenie o tematyce: Branża TSL a podatek VAT Szkolenie to przygotowane jest dla pracowników branży transport-spedycja-logistyka. Kurs pozwala na rozwój wiedzy z zakresu podatków VAT obowiązujących w branży: 1. Zasady opodatkowania usług transportowych i spedycyjnych, 2. Omówienie zasad ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego, 3. Dokumentacja czynności transportowych dla potrzeb podatku VAT, 4. […]

W Volvo Trucks liczy się każda kropla

Volvo Trucks rozpoczyna kampanię, której celem jest propagowanie wiedzy dotyczącej ekonomiki paliwowej. Nie tylko nowe technologie pomagają oszczędzać paliwo i redukować emisję trujących związków Koszty rozwoju nowych silników, spełniających bardziej rygorystyczne normy emisji spalin – szczególnie w zakresie emisji cząstek stałych i tlenków azotu – idą w miliardy koron. W najlepszym przypadku, nowa technologia pozwoli […]

Szkolenie z zakresu transportu i spedycji

Firma szkoloeniowa Effect Group zaprasza na szkolenie pt.: „Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym” Adresatami szkolenia są pracownicy średniego i wyższego szczebla kadry kierowniczej działów logistyki, spedytorów i handlowców. Program szkolenia: 1. Warunki dostaw – INCOTERMS 2000 i INCOTERMS 2010 •         Zastosowanie reguł handlowych (INCOTERMS, RAFT, COMBITERMS) w handlu zagranicznym, w  eksporcie i […]

Szkolenie z Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Firma J.G.Training przygotowała szkolenie na temat: Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym – przepisy i praktyka Szkolenie dedykowane jest przewoźnikom komunikacji miejskiej a także osobom odpowiedzialnym za organizację transportu publicznego. Cele szkolenia: • przedstawienie i omówienie zmian wprowadzonych nową Ustawą o publicznym transporcie zbiorowym uchwaloną 16 grudnia 2010 r. • omówienie nowych praw i obowiązków dotyczących […]