Specjalna cena silikonu w sieci Autos

20 marca 2017, 9:01

Si­li­kon za­po­bie­ga­ją­cy kru­sze­niu się, tward­nie­niu i pę­ka­niu uszcze­lek jest teraz dostępny w Autos w spe­cjal­nej ce­nie.

Pro­mo­cja obo­wią­zu­je do 30 kwietnia 2017 r. lub do wy­czer­pa­nia za­pa­sów pro­mo­cyj­nych.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!