Lista artykułów Tag - Przepisy

Stop przeładowanym TIR-om

Drogowcy przygotowują się do wprowadzenia na terenie Łodzi systemu ważenia pojazdów oraz stref ograniczonego tonażu – poinformował Urząd Miejski. Przeprawa przez łódzkie drogi jednego przeładowanego samochodu ciężarowego powoduje zniszczenia nawierzchni porównywalne do tych, jakie powstają po przejeździe kilkudziesięciu tysięcy osobowych aut – mówią radni – Planowane jest wybudowanie automatycznego systemu stanowisk do ważenia pojazdów podczas […]

Lusterka wymagane prawem w samochodach ciężarowych

Unia Europejska, której Polska jest członkiem od 1 maja 2004 roku, w swoich działaniach dotyczących polityki transportowej ma na celu m.in. poprawę bezpieczeństwa na drogach. Jednym z elementów wpływających na bezpieczeństwo czynne są lusterka zewnętrzne w pojazdach. Mając powyższe na uwadze, Parlament Europejski i Rada wydały dyrektywę 2003/97/WE z dnia 10 listopada 2003 r. w […]

Tymczasowo wróciły kontrole na granicy polsko-niemieckiej

Władze Republiki Federalnej Niemiec wprowadziły czasową (od 20 marca do 5 kwietnia br.) kontrolę graniczną na swoich granicach, a więc także na granicy z Polską i w portach lotniczych na terenie Niemiec. Mjr SG Marek Jarosiński, rzecznik prasowy komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej powiedział: „To czasowe przywrócenie kontroli granicznej jest niezbędne ze względu na konieczność […]

Zmiany zakazów na autostradach w Austrii

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Handlowego Ambasady Austrii, BOTM informuje, że nastąpiły zmiany zakazu poruszania się w godzinach nocnych samochodów ciężarowych na austriackiej autostradzie Inntal A12: Zakaz poruszania się w godzinach nocnych na autostradzie Inntal A 12 obowiązuje dla obydwu kierunków jazdy na odcinku pomiędzy 6,35 a 90 km autostrady dla samochodów ciężarowych, ciągników […]